يک سيستم اطلاعات بازاريابى (Marketing Information System) يا (MIS)، شامل افراد، تجهيزات و روش‌هاى جمع‌آوري، طبقه‌بندي، تجزيه‌وتحليل، ارزيابى و توزيع به‌موقع اطلاعات صحيح به تصميم‌گيرندگان بازاريابى است. اين سيستم از مديران بازاريابى آغاز و به همين مديران نيز ختم مى‌شود. اين سيستم ابتدا از طريق تماس با اين مديران، نيازهاى اطلاعاتى آنان را تعيين مى‌کند. سپس اين اطلاعات توسط منابع داخلى شرکت، فعاليت‌هاى اطلاع‌رسانى بازاريابى و فرآيند تحقيقات بازاريابى تهيه و آماده مى‌شوند. از طريق تجزيه‌وتحليل، اطلاعات تهيه‌شده قابل استفاده مى‌شوند و بالاخره اين سيستم در زمان مناسب و براى کمک به مديران در امر برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل بازاريابى اطلاعات تهيه‌شده را در اختيار آنان قرار مى‌دهد.