۱. ميزان محصول توليد شده ممکن است تا حدى محدود گرديده و قيمت‌ها به ميزان محسوسى افزايش يابند.


۲. قيمت فقط در موقعى که راه ورود به صنعت بسته باشد از هزينه متوسط بيشتر مى‌گردد.


۳. در عمليات مؤسسات توليدى تا حدى عدم کارآيى به‌چشم مى‌خورد.


۴. مؤسسات توليدى در انجام امور تبليغاتى ممکن است مرتکب اتلاف‌کارى‌هايى شوند.


۵. در مقايسه با ساير بازارها، در بازار رقابت انحصارى تنوع بيترى از انواع مختلف کالاها وجود خواهد داشت که مصرف‌کنندگان مى‌توانند از ميان آنها نوع مورد توجه خود را انتخاب نمايند.

ميزان توليد و قيمت در بازار رقابت انحصارى

در بازار رقابت انحصاري، در مقايسه با بازار رقابت خالص، محدوديت در ميزان توليد و نيز افزايش در قيمت کالا ممکن است به ميزانى جزئى وجود داشته باشد. منحنى تقاضايى که هر يک از مؤسسات توليدى در شرايط رقابت انحصارى با آن مواجه هستند گرچه به‌ميزان قابل توجهى با کشش مى‌باشد، ولى داراى کششى کم‌تر از کشش کامل است. درآمد نهايى براى هر يک از مؤسسات توليدى کمتر از قيمت بوده و ميزان توليد کمتر از آن ميزانى است که در آن هزينه نهايى برابر با قيمت مى‌باشد. هر قدر منحنى تقاضا داراى کشش بيشترى باشد، به‌همان اندازه نيز انحراف از قيمت و ميزان توليد در شرايط رقابت خالص کمتر خواهد بود.

قيمت و هزينه متوسط در بازار رقابت انحصارى

در بلندمدت قيمت برابر با هزينه متوسط خواهد بود، مگر آن‌که راه ورود به صنعت بسته باشد. وقتى راه ورود به صنعت باز باشد (و به‌نظر مى‌رسد که اين‌طور هم باشد) مؤسسات توليدى جديد تشويق به ورود به صنعت که تحصيل سود در آن امکان‌پذير است گرديده و به‌تدريج سود صنعت را به صفر کاهش مى‌دهند. در چنين حالتى مصرف‌کنندگان بابت کالاهاى خريدارى شده درست به اندازه‌اى پرداخت مى‌کنند که مؤسسات توليدى فقط قادر شوند ميزان منابع توليدى مورد نياز را براى توليد کالا نزد خود نگه دارند. هم‌چنين تشکيلات توليدى جامعه اقتصادى نيز در جنين حالتى مى‌تواند با دقت بيشترى از سليقه و طرز انتخاب مصرف‌کنندگان پيروى نمايد. وقتى راه ورود به صنعتى که در آن امکان تحصيل سود وجود دارد بسته باشد، نتيجه امر در مورد قيمت و هزينه متوسط بسيار شبيه حالت انحصار خالص و انحصار چندجانبه خواهد بود. ظرفيت توليدى جامعه اقتصادى را نمى‌توان در چنين شرايطى طورى مجهز نمود که با نهايت دقت از سليقه و طرز انتخاب مصرف‌کنندگان پيروى نمايد. ضمناً در حالتى که راه ورود به صنعت بسته است براى ورود منابع توليدى بيشتر به صنايعى که در آنها امکان تحصيل سود وجود داشته و اين منابع قدرت توليدى بيشترى را در آنها نسبت به ساير صنايع دارا مى‌باشند محدوديتى وجود دارد.

فروش در بازار رقابت انحصارى

در شرايط رقابت انحصارى نيز مانند انحصار چند جانبه ممکن است تلف‌کار‌هايى به‌هنگام انجام تبليغات و تغيير در طرح کالاها به‌وقوع بپيوندد. هر گونه اقدامى از جانب هر يک از مؤسسات توليدى جهت توسعه بازار خود از طريق تبليغات و تغيير طرح کالا ممکن است با عکس‌العمل ساير مؤسسات توليدى روبرو شود. در هر حال ميزان تلف‌کارى‌ها از اين طريق در شرايط رقابت انحصارى به ميزان قابل توجهى کمتر از شرايط انحصار چند جانبه مى‌باشد. در شرايط انحصار چند جانبه، کوشش هر يک از مؤسسات توليدى براى توسعه سهم بازار خود ساير مؤسسات توليدى رقيب را مجبور مى‌کند که اقدامات مشابه‌اى را به‌عمل آورند. برعکس در بازار رقابت انحصارى رقابتى به اين شکل ديده نمى‌شود. در شرايط رقابت انحصارى انجام امور تبليغاتى توسط يکى از مؤسسات توليدى يا عکس‌العمل مشابه توسط ساير مؤسسات توليدى مواجه نمى‌گردد. در مواقعى که ساير مؤسسات توليدى در برابر انجام امور تبليغاتى توسط يکى از مؤسسات توليدى دست به اقدام مشابه‌اى مى‌زنند، عمل مقابل به مثل در واقع در نتيجه يک کوشش همگانى براى به انجام رساندن يک هدف که همان توسعه بازار است بوده و هيچ‌يک اين عمل را به‌عنوان عکس‌العملى در مقابل کوشش سايرين براى تجاوز به بازار ديگران انجام نمى‌دهند.

تنوع کالاها و بازار رقابت انحصارى

در بازار رقابت انحصارى تنوع زيادى در نوع، شکل، و مارک‌هاى مختلف کالاها وجود دارد و مصرف‌کنندگان مى‌توانند از ميان آنها نوع مورد نظر را بسته به سليقه و بودجه خود انتخاب نمايند. ولى در اين‌جا بايد در مورد يک موضوع هشدارى داد. تعداد انواع مختلفى از يک کالا ممکن است به‌قدرى زياد باشد که مسئله انتخاب را براى مصرف‌کننده به‌صورت پيچيده‌اى در آورد. عدم اطلاع از اختلافى که به‌طور واقعى ميان کالاها از نقطه‌نظر نوع جنس و مرغوبيت وجود دارد باعث مى‌گردد که مصرف‌کنندگان براى مارک به‌خصوصى از يک کالا قيمتى بيشتر از قيمت ساير مارک‌ها که در واقع از نظر مرغوبيت در سطح پائين‌ترى قرار ندارند بپردازند. کدام خانه‌دارى است که از اختلاف نسبى موجود مابين انواع مختلف صابون‌ها، پودرهاى لباس‌شويي، واکس موزائيک، اطوى برقي، و ساير کالاها اطلاع کافى داشته باشد؟


براى پى بردن به راه‌حلى در مورد فوق رجوع شود به مقاله : Business Appraises Consumer Testing Agencies به قلم John S. Ewing , Eugene R. Beem، مندرج در شماره XXXII - مارس، آوريل ۱۹۵۴- نشريه Harvard Business Review، صفحات ۱۱۳ تا ۱۲۶