اولاً در جايى که رقابت خالص وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان کالاها را به‌قيمتى برابر با هزينه متوسط توليد آنان به‌دست مى‌آورند. ثانياً، کارآيى اقتصاد در صنايعى که در آنها امکان رقابت خالص وجود داشته باشد به حداکثر خواهد رسيد. ثالثاً، کوشش‌هاى به‌کار رفته جهت تشويق به‌ فروش بيشتر (مثلاً از طريق تبليغات) و هزيه‌هاى مربوط به آن اثرات ناچيزى خواهند داشت.

قيمت و هزينه متوسط در بازار رقابت خالص

سهولت ورود به صنايعى که تحت شرايط رقابت خالص فعاليت مى‌کنند اين امکان را به‌وجود مى‌آورد که قيمت کالاها برابر با هزينه متوسط توليد آنها گردد. وقتى قيمت کالاها از هزينه متوسط توليد آنان تجاوز نمايد، معلوم مى‌شود سود خالص وجود دارد. وجود سود انگيزه‌اى است براى ورود مؤسسات توليدى جديد به صنعت و ورود مؤسسات توليدى جديد به صنعت باعث مى‌گردد که قيمت‌ها به هزينه متوسط نزديک‌تر شده و رفته رفته سود موجود از بين برود.


برابرى قيمت کالا با هزينه متوسط توليد آن معمولاً پديده‌اى مطلوب تلقى مى‌گردد. هدف فعاليت‌هاى اقتصادى تأمين حداکثر رضايت مصرف‌کننده مى‌باشد و چون تحت شرايط رقابت خالص ميزان محصول تا نقطه‌اى که در آن قيمت کالا برابر با هزينه توليد آن مى‌باشد افزايش مى‌يابد، لذا مصرف‌کننده هم از فراوانى محصول و هم از پائين بودن قيمت کالاها بهره‌مند مى‌گردد.

کارآيى اقتصادى توليد در بازار رقابت خالص

رقابت خالص بالاترين حد کارآيى اقتصادى ممکنه را در صنايعى که در آنها چنين رقابتى حکمفرما است به‌وجود مى‌آورد. براى برقرارى رقابت خالص در هر صنعت، وسعت بازار بايستى نسبت به مطلوب‌ترين ميزان توليد هر يک از مؤسسات توليدى موجود در صنعت که از مطلوب‌ترين تشکيلات توليدى (براى توليد چنين ميزانى از محصول) استفاده کرده‌اند به‌ اندازه کافى بزرگ باشد. بايستى گنجايش کافى در بازار براى اين مؤسسات توليدى وجود داشته باشد تا اين‌که هيچ‌يک از اين مؤسسات به‌تنهايى نتوانند تأثيرى روى قيمت کالا داشته باشند. در چنين موقعيتى که هر يک از مؤسسات توليدى مجبور هستند با به‌کار بردن مطلوب‌ترين تشکيلات توليدي، مطلوب‌ترين ميزان توليد را توليد کنند، حداکثر کارآيى اقتصادى به‌دست آمده و به‌عبارت ديگر، کالاها با حداقل هزينه ممکنه توليد خواهند شد.

فروش و بازار رقابت خالص

براى مؤسسات توليدى که کالاهاى خود را در يک بازار رقابت خالص به‌فروش مى‌رسانند اقدام به عمليات شديد جهت تشويق و ترغيب مردم به خريد کالاى بيشتر چندان موردى نداشته و لزومى نيز ندارد. هر يک از مؤسسات توليدى به تنهايى قادر به نفوذ روى قيمت کالاها نبوده و کالاهاى توليد شده توسط مؤسسات توليدى موجود در صنعت شبيه يکديگر هستند. چون هر مؤسسه توليدى مى‌تواند کالاى توليد شده خود را به‌هر ميزانى که مايل است به قيمت بازار به‌فروش برساند، اقدامات تشويقى براى افزايش ميزان فروش غيرضرورى مى‌باشد. شباهت کالاهاى توليد شده توسط تمام مؤسسات توليدى به‌يکديگر مانع از اين مى‌گردد که يکى از اين مؤسسات توليدى قيمت خود را از طريق اقدامات تشويقى براى افزايش فروش افزايش دهد. به‌علاوه، در بازار رقابت خالص تعداد فروشندگان به‌اندازه‌اى زياد است که اگر يکى از فروشندگان قيمت خود را افزايش دهد، ميزان فروش او فوراً به‌صفر تقليل مى‌يابد.