سازمان عمران کرمان نهادى عمومى است که بدور از بروکراسى دولتى و با آزادى عمل و اختيارت وسيع و کامل در عرصه‌هاى توليد و خدمات و تجارت، چشم‌اندازهاى توسعه و عمران استان کرمان را در قالب برنامه‌هاى مدرن توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نظام جمهورى اسلامى ايران دنبال مى‌کند.


اين سازمان با برخوردارى از همکارى و حمايت‌هاى همه‌جانبه دولت و دستگاه‌هاى اجرائى کشور و مقامات استان مى‌کوشد تا با ارائه ايده‌هاى نو و شيوه‌هاى مترقى علم مديريت که متضمن تحقق اهداف دولت و دستيابى به رشد و اعتلاى فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى مى‌باشد. زمينه‌هاى جذب سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى را براى بهره‌ورى بهينه از منابع اقتصادى سرشار ناحيه و امکانات بالقوه موجود که در سطح استان فراهم ساخته و با بستر سازى براى توسعه عمليات عمرانى و تنوع بخشيدن به خدمات عمومى و بازرگاني، ايجاد فرصت‌‌هاى شغلى و محروميت‌زدائى از چهره نقاط محروم استان بر جاذبه‌هاى سرمايه‌گذارى و بهره‌ورى اقتصادى کشور بيافزايد.


سازمان عمران کرمان از نظر ساختار تشکيلاتي، يک مؤسسه عمومى داراى شخصيت حقوقى مستقل است که با مشارکت شهردارى‌هاى استان و شرکت صنايع خودروسازى کرمان تأسيس شده و به‌عنوان متولى طرح‌هاى نوين اقتصادى براى توسعه و عمران استان کرمان، در عمل هدايت بخش مهمى از فعاليت‌هاى صنعتي، بازرگاني، خدماتى و عمرانى و سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى در سطح استان را به عهده دارد.


فعاليت رسمى اين سازمان در سال ۱۳۷۰ با اجراء طرح قانونى ايجاد اولين منطقه ويژه اقتصادى کشور در سيرجان آغاز شد و با توسعه سرمايه‌‌گذارى‌هاى سازمان در صنايع خودروسازى در مجاورت جاده بم - زاهدان، تأسيسات زيربنائى و بخش‌هاى صنعتى و بازرگانى و خدماتى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و سرمايه‌هاى ملى و مردمى را به نفع اقتصاد استان و کشور به چرخش درآورد.


سازمان عمران کرمان همچنين با مشارکت فعال در بنيانگذارى شرکت سهامى عام به‌عنوان عضو هيئت مؤسس اين شرکت بزرگ سرمايه‌گذارى پذيرفته شد. سرمايه اوليه اين شرکت به تنهائى ۱۴۵ ميليارد ريال است که به‌طور عمده صرف اجراء طرح‌هاى زود بازده اقتصادى در بخش‌هاى صنعتي، تجارت، خدمات و کمک به پيشبرد طرح‌هاى عمرانى استان مى‌شود. شرکت سرمايه‌گذارى توسعه و عمران استان کرمان با پشتيبانى مالى و کارشناسى از طرح‌هاى متکى به توجيه اقتصادي، مى‌کوشد که به الگوئى جديد براى شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى کشور و رونق کار و تجارت در سطح منطقه تبديل شود.