شهرستان سيرجان يکى از شهرهاى بزرگ کرمان است که در غرب اين شهرستان (کرمان) و در ۱۸۰ کيلومترى آن واقع شده است و به‌وسيله يک راه آسفالته درجه يک از طريق شهرستان بردسير با اين شهر ارتباط دارد.

موقعيت استان کرمان در ايران

استان کرمان از نظر تقسيمات کشورى استان هشتم مى‌باشد که مساحتى در حدود ۱۹۲،۹۷۸ کيلومتر مربع بين ۲۵ درجه و ۵۵ دقيقه تا درجه عرض شمالى و ۵۳ درجه و ۲۶ دقيقه تا ۵۹ درجه و ۲۹ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است.


حد شمالى استان کرمان خراسان و استان يزد، حد جنوبى آن استان ساحلى هرمزگان، حد شرقى استان سيستان و بلوچستان و حد غربى استان فارس است.


استان کرمان داراى ۲۲ بخش و ۱۲۱ دهستان است که شهرهاى بافت - بردسير- بم - جيرفت - رفسنجان - زرند - سيرجان - شهر بابک - کرمان و کهنوج جزء شهرهاى اين استان هستند و شهر کرمان مرکز استان مى‌باشد.


چنانکه گفته شد شهر سيرجان يکى از ۱۰ شهر استان کرمان است و از نظر تراکم جمعيت دومين شهر بزرگ استان به حساب مى‌آيد و از نظر جغرافيائى در جنوب غربى استان کرمان در طول ۵/۱۹ درجه و عرض ۵/۲۹ درجه واقع شده است.


داراى آب و هواى تقريباً شبيه به کرمان يعنى آب و هوائى نيمه کويرى و در ارتفاع ۱۷۴۳ متر از سطح دريا قرار گرفته است. مساحت تقريبى اين شهرستان حدود ۶/۱۸۴۰۸ کيلومتر مربع مى‌باشد که قسمت عظيمى از آن را بيابان و کوه‌هاى کوتاه و بلند پوشانيده‌اند. متوسط درجه حرارت ساليانه ۷/۱۵ درجه و از بالاترين حد ۳۷ تا پائين‌ترين حد ۹ درجه متغير است.


داراى رطوبتى نسبى معادل ۳۶ که بين ۲۳ تا ۴۵ درصد با دوره خشکى ساليانه ۲۴۰ روز مى‌باشد. ميزان بارندگى ساليانه اين شهرستان به‌طور متوسط ۱۲۴ ميلى‌متر است و دوران يخبندان آن ۶۶ روز در سال تعيين شده است.