مقرراتى که براى اداره و فعاليت هر منطقه ويژه به تصويب مجلس شوراء اسلامى رسيده است هر منطقه حکم خارج از کشور را دارد و در اين رابطه کليه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مى‌توانند محمولات خود را در صورتى‌که به يکى از گمرکات ايران وارد نموده‌اند و قادر به ترخيص قطعى آن در مدت زمان قانونى چهار ماهه گمرک نمى‌باشند جهت حفظ سرمايه و کاهش خسارات ناشى از خواب سرمايه و متروکه آنها کالا مى‌توانند کالاى خود به يکى از مناطق آزاد و يا ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران پس از هماهنگى با مديريت هر منطقه ترانزيت و يا مرجوع نمايند که در اين رابطه نيز قانون امور گمرکى شرايط کالاهاى مرجوعى را به شرح زير بيان نموده است:

مادهٔ ۱۵۲

کالاى وارده موجود در گمرک را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصره‌هاى ۲ و ۳ از مادهٔ ۲۲ قانون امور گمرکى تمديد شده باشد تا آخر روز تمديد و در هر حال تا هنگامى که کالا به فروش نرسيده مى‌توان به‌عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و مرخص نمود. کالاى مرجوعى جزء واردات و صادرات قطعى کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى و هزينه‌هاى مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۲۵ قانون امورگمرکى مى‌باشد.

مادهٔ ۱۵۳

اجازه اعاده کالا به خارج فقط از راه‌هاى مجاز مرزهائى داده مى‌شود که در آنجا گمرک مجاز براى خروج دائر مى‌باشد.

مادهٔ ۱۵۴

براى ترخيص کالا به‌عنوان اعاده به خارج صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى طبق نمونه تنظيم و به گمرک تسليم و هزينه‌هاى گمرکى متعلق را پرداخت کند و در ضمن اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتى که رئيس گمرک تعيين مى‌نمايد از مرز کشور خارج سازد و يا به کشتى بارگيرى کند.


اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک قابل تمديد است.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود اظهارنامه مزبور در دو نسخه و اگر در يکى از گمرک‌خانه‌هاى داخلى باشد در سه نسخه بايد تسليم شود.

مادهٔ ۱۵۵

تشخيص صلاحيت اظهارکننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطى که در آن تنظيم بايد رعايت شود.

مادهٔ ۱۵۶

اظهار خلاف واقع در اظهارنامه کالاى مرجوعى موضوع ماده ۱۵۸ اين آئين‌نامه مستلزم اخذ جريمه‌اى است.


تبصره:

در صورتى‌که اظهارکننده بخواهد اظهارنامه مرجوعى مورد اختلاف را به اظهارنامه‌اى موضوع مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى تبديل نمايد قبول آن مشروط به اخذ تمام جريمه متعلق به اظهار قبلى خواهد بود.


در مواردى است که اظهارنامه براى کالاى مرجوعى تسليم شده و بعداً معلوم ‌شود اظهار خلاف بوده و جريمه به آن تعلق مى‌گيرد، و اگر صاحب کالا بخواهد تبديل به ورود قطعى نمايد اول بايد جريمه اظهار خلاف اوليه را بپردازد و بعد اقدام به تنظيم اظهارنامه ورود قطعى نمايد.

مادهٔ ۱۵۷

بازرسى و ارزيابى و معاينه کالاى مرجوعى و شرايط قبول اظهارنامه تابع مقررات و اصولى مى‌باشد.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود در صورتى‌که از محل ارزيابي، يکسره و زير نظارت مستمر مأموران گمرک به انبار کشتى تحويل شود و با يکسره به خط مرزى حمل و زيرنظر مأموران عبور داده شود ممکن است پس از بازرسى کامل مشخصات ظاهرى بسته‌ها نسبت به بازرسى محتويان آنها به بازرسى اجمالى اکتفا شود.

مادهٔ ۱۵۸

هرگاه کالا در گمرک داخلى به‌عنوان اعاده اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه‌هاى گمرکى به‌طور قطعى پرداخت مى‌نمايد در صورتى‌که کالا مجاز باشد مبلغى معادل گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و در صورتى‌که کالا ممنوع‌الورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه بر آن مبلغى معادل سه برابر ارزش کالا به‌عنوان سپرده نقداً به گمرک پرداخت و يا تأمين نمايد.


تبصره:

از کالاى مرجوعى که مشمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۵۷ اين آئين‌نامه باشد سپرده دريافت نمى‌گردد.

مادهٔ ۱۵۹

بسته‌هاى کالاى مرجوعى که در گمرک‌هاى داخلى اظهار مى‌شود نخ يا سيم‌کشى شده و پلمپ مى‌گردد و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه لاک و مهر مى‌شود در اختيار صاحب کالا گذارده مى‌شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيم به‌عنوان گمرک مرزى که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگانى مى‌شود.

مادهٔ ۱۶۰

کالاى مرجوعى بايد از گمرک داخلى يکسره تا گمرک مرزى حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزى و تحت نظر مأمورانى که از طرف گمرک تعيين مى‌شود از راه مجاز از مرز عبور و يا به کشتى تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا را به گمرک مرز خروج و عبور کالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به صاحب کالا تسليم مى‌شود تا جهت استرداد به گمرک داخلى مربوط تسليم نمايد.

مادهٔ ۱۶۱

اداره گمرک نسبت به کالاى مرجوعى در همه موارد و به‌ويژه در موارد کالائى که ورود قطعى آن به کشور غيرمجاز و يا مشروط است حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه گمرک تعيين مى‌کند حمل نمايد و همچنين حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه که گمرک تعيين مى‌کند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه صاحب کلا مأمورانى تعيين نمايد که در تمام مدت حمل همراه کالا بوده و تا ورود به گمرک مرزى کالا را زير نظارت مستمر قرار دهند.