- خط آهن داخل بندر:

۱۹ کيلومتر خط آهن در داخل محوطه‌هاى عملياتى کشيده شده و به شبکه راه‌آهن سراسرى کشور متصل گرديده است. با توجه به ارزش و اهميت فوق‌العاده راه‌آهن قرار است شبکه خطوط در محوطه‌هاى عملياتى و پشتيبانى بندر گسترش يابند.


جهت کسب اطلاع از شبکه راه‌آهن کشور و کريدورهاى آن به بخش راه‌آهن منطقه ويژه اقتصادى سيرجان رجوع شود.


- دروازه‌هاى ورود و خروج:

بندر داراى چهار دروازه بزرگ ورود و خروج است که با باسکول‌هاى خودکار، جريان مبادلات کالا را تسهيل مى‌بخشد.اين دروازه‌ها به‌وسيله دروبين‌هاى مدار بسته و سيستم‌هاى مکانيزه کنترل مى‌گردد و لوازم و کالاهائى که توسط افراد حمل مى‌شود به‌وسيله دستگاه مخصوص با اشعه ايکس مورد بازرسى قرار مى‌گيرد.


- توقفگاه کاميون‌ها:

به‌منظور پذيرش و هدايت کاميون‌ها جهت تخليه و بارگيرى کالا، ۳ توقفگاه بزرگ و مجهز با امکانات بهداشتى در بندر احداث شده است.