جرثقيل ريلى ساحلى

به‌منظور سرعت بخشيدن به تخليله و بارگيرى کشتى‌هاى حامل کالاى متفرقه، به‌ويژه کيسه‌اى و فله تعداد ۶ دستگاه جرثقيل ريلى خريدارى و نصب شده است که با نصب ۹ دستگاه ديگر تعداد آنها به ۱۵ دستگاه افزايش خواهد يافت.


اين جرثقيل‌هاى عظيم با بوم متحرک داراى بردى وسيع مى‌باشند. به نحوى که بوم آنها پهناى عريض‌ترين کشتى‌هاى بارى را پوشش مى‌دهد.


بلند بودن ارتفاع اين جرثقيل‌ها با مزيت ديگر آنها نسبت به جرثقيل‌ها و دريک‌هاى عرشه‌اى مى‌باشد. اين جرثقيل‌ها قادر هستند انواع کالا را تا وزن ۱۵ تن تخليه يا بارگيرى نمايند.

ساير تجهيزات

علاوه بر تجهيزات مذکور، بندر شهيد رجائى از تجهيزات ديگرى نيز بهره مى‌گيرد. نظير:


- انواع قيف و گراپ هيدورليکى.


- جرثقيل ۵۵۰ تنى براى تخليه و بارگيرى و جابه‌جائى نگله‌هاى سنگين و قطعات صنعتى بزرگ و حجيم.


- جرثقيل چندمنظوره ۸۰ تنى.


- بوژى با ظرفيت ۱۲۰ تنى براى جابه‌جائى و حمل کالاهاى مذکور.


- تعداد زيادى کاميون جهت جابه‌جائى کالا در کليه محوطه‌ها و پايانه‌هاى بندر.


- انواع جرثقيل با قابليت‌ها و تناژهاى مختلف.


- انواع ليفتراک بغل‌گير، رول‌گير، بشکه‌گير و ... از ۵ تا ۱۵ تن.


- انواع بالابر، پوشتراک، لودر، مينى لودر، زباله روب و ... .

تعميرگاه تجهيزات خشکى

به‌منظور بازديد منظم و انجام تعميرات به موقع کليه خودروها، ماشين‌آلات و تجهيزات بندر، تعميرگاهى مجهز به کارکنانى ماهر ايجاد شده است که قابليت هرگونه تعميرات را دارا مى‌باشد و توسعه آن از طرح‌هاى آينده مى‌باشد.

تجهيزات پيشرفته و جديد

بهره‌گيرى از تجهيزات پيشرفته و با هدف افزايش ظرفيت بندر و سرعت بخشيدن به عمليات تخليه و بارگيرى يکى از برنامه‌هاى مستمر بندر شهيد رجائى است. بر اين اساس تاکنون تجهيزات مؤثر و مناسبى خريدارى و به کار گرفته شده است و اين روند همچنان ادامه دارد. اين اقدام در پاسخگوئى به نيازهاى داخل کشور و نيز صادرات وترانزيت کالا صورت گرفته و ضمن جلب رضايت خطوط کشتيرانى و صاحبان کالا تأثير بسزائى در رفع نيازهاى آنها داشته است.

جرثقيل ويژه تخليه و بارگيرى کانتينر (گنترى کرين) (GANTRY CRANE)

اين نوع جرثقيل‌هاى عظيم با ظرفيت ۴۰ تن به‌طور اختصاصى براى تخليه و بارگيرى کانتينر ساخته شده است. بهره‌بردارى ازا ين جرثقيل‌ها در بنادر از اهميت خاصى برخوردار است زيرا با استفاده از آن مى‌توان در کمتر از دو دقيقه يک کانتينر را تخليه يا بارگيرى نمود. اين تجهيزات توان عملياتى پايانه کانتينر را در حد قابل توجهى افزايش داده است. در حال حاضر، بندر شهيد رجائى داراى چهارصد دستگاه گنترى کرين مى‌باشد که دو دستگاه آن به کشتى‌هاى پست پاناماکس اختصاص دارد. يک دستگاه گنترى کرين پست پاناماکس ديگر نيز به زودى در بندر نصب خواهد شد.

ترانس تينر (TRANS TAINER)

به‌منظور تقويت عمليات پشتيبانى از گنترى کرين‌ها تعداد ده دستگاه ترانس تينر خريدارى و به کار گرفته شده است. جابه‌جائي، صفافى و بارگيرى کانتينر به کاميون‌ها در محوطه‌هاى پايانه کانتينر به‌وسيله اين دستگاه‌‌هاى پيشرفته انجام مى‌شود. اين جرثقيل‌هاى ويژه با ظرفيت ۴۰ تن قادر هستند تا شش کانتينر را در عوض و سه کانتينر را در ارتفاع صفافى نموده و عمليات تخليه و بارگيرى کانتينر را سامان و تسريع بخشند. ترانس تينرها به‌طور متوسط در هر دو دقيقه يک کانتينر را صفافى مى‌نمايند.

تاپ ليف و ريچ‌استاکر (TOP LIFT & REACH STACKERS)

به‌منظور تجهيز بندر و پشتيبانى از عمليات تخليه و بارگيرى کانتينر تعداد ۶ دستگاه تاپ ليفت و هفت دستگاه ريچ‌استاکر به مجموعه تجهيزات اضافه شده است.


تاپ ليفت‌ها قادر هستند تا طبقه و ريچ‌استاکرها تا ۵ طبقه عمودى و ۳ رديف افقي، کانتينرها را صفافى نموده و در مسافت کوتاه با خود حمل نمايند. اين تجهيزات در تخليه و بارگيرى کانتينر روى کاميون و قطار سرعت عملياتى بسيار مطلوبى دارند.