ساختمان‌هاى بندر

شامل ساختمان‌هاى اداري، عملياتي، رفاهى و خدماتى مى‌باشد که با توجه به شرايط خاص جغرافيائى منطقه طراحى و اجراء شده است به شبکه‌هاى آبرساني، فاضلاب، تهويه مطبوع، برق و روشنائي، اعلام حريق مرکزي، آسانسور، تلفن، برق‌گير و ... مجهز است.

شبکه برق فشار قوى

برق بندر به‌وسيله يک پست اصلى ۲/۶۳ کيلوولت با ظرفيت حدود ۸۰ مگاولت آمپر تأمين و توسط خطوط فشار قوى ۲۰ کيلوولتى به ۱۱ پست فرعى توزيع مى‌شود. روشنائى کامل محوطه‌ها از طريق ۱۳۳ دکل مرتفع ۳۰ مترى و ۲۹۱ دکل ۹ مترى تأمين مى‌گردد و احداث نيروگاه برق اضطرارى بندر در دست اقدام مى‌باشد.

آب‌شيرين‌کن

تصفيه‌خانه و کارخانه مرکزى آب‌شيرين‌کن با ظرفيت ۱۵۰۰ متر مکعب آب‌شيرين در شبانه روز جهت مصارف عمومى و آب‌رسانى به کشتى‌هاى تجاري، مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد.

تصفيه خانه  فاضلاب

تصفيه خانه مركزي فاضلاب بطور ميانگين براي بازيابي ۱ ۰ ۰ ۰ متر مكعب فاضلاب در شبانه روز طراحي و اجرا شده است و آب حاصل از آن جهت آبياري فضاي سبز مصرف مي شود.

مشخصات کانال ورودي، حوضچه‌ها و موج‌شکن‌ها

۱. کانال دسترسى ورودى به طول ۶۵۰۰ و عرض ۲۴۹ متر با عمق ۵/۱۳ متر از صفر نقشه و ۸/۱۵ متر از سطح متوسط دريا براى عبور هم‌زمان دو کشتى اقيانوس‌پيما.


۲. مساحت حوضچه اصلى (داخل موج‌شکن‌ها) ۲/۳ ميليون متر مربع.


۳. مساحت حوضچه شماره ۱، ۲۴۰ هزار متر مربع و عمق ۱۳ متر از صفر نقشه.


۴. مساحت حوضچه شماره ۲، ۲۷۰ هزار متر مربع و عمق ۵/۱۱ متر از صفر نقشه.


۵. طول موج‌شکن‌ها ۶۸۱۸ متر.


- طول موج‌شکن غربى ۲۵۱۵ متر.


- طول موج‌شکن شرقى ۲۵۷۰ متر.


- طول موج‌شکن ترافيک ساحلى ۱۷۳۳ متر، شامل يک موج‌شکن اصلي، دو موج‌شکن فرعى و يک شاخه رسوب‌گير.


اين موج‌شکن‌ها از عمق ۲۰ مترى تا حدود ۵ متر بالاتر از سطح دريا احداث شده است.

اسکله‌ها و امکانات پذيرش کشتى‌ها

طول اسکله‌ها مجموعاً ۴۹۰۰ متر است که توانائى پهلوگيرى هم‌زمان ۲۲ کشتى تجارى و ۲ کشتى نفت‌کش اقيانوس‌پيما به شرح زير را دارند:


- ۱۰ اسکله کالاهاى عمومي، براى کشتى‌هاى تا ظرفيت ۴۵ هزار تن به طول ۲ کيلومتر.


- ۴ اسکله کالاى فله براى کشتى‌هاى تا ظرفيت ۱۰۰ هزار تن به طول ۷۲۰ متر.


- ۳ اسکله کالاى کانتينرى براى کشتى‌هاى تا ظرفيت ۴۵ هزار تن به طول ۶۰ متر، يکى از اين اسکله‌ها دو منظور بوده و به دليل داشتن رمپ، قابليت پذيرش کشتى‌هاى حمل مسافر و خودرو را نيز دارد.


- ۲ اسکله کالاى کانتينرى براى کشتى‌هاى تا ظرفيت ۶۰ هزار تن به طول ۴۰۰ متر.


- ۲ اسکله چند منظور براى کشتى‌هاى تا ظرفيت ۳۰ هزار تن به طول ۲۰۰ متر.


- اسکله کالاى دوبه کارى براى شناورهاى تا ظرفيت ۲ هزار تن بطول ۲۴۰ متر.


- ۲ اسکله برزگ، ويژه کشتى‌هاى حامل مواد نفتى تا ظرفيت ۸۰ تن.


- اسکله مثلثى براى صادرات برخى کالاها از آن استفاده مى‌شود.


- اسکله‌هاى حوضچه خدماتي، مخصوص شناورهاى با ظرفيت حداکثر ۲ هزار تن به طول ۴۳۶ متر.


- لنگرگاه داخل حوضچه اصلى مجهز به بويه‌هاى مهار براى سبک‌سازى کشتى‌هاى تا ۳۰ هزار تن با ظرفيت پذيرش هم‌زمان ۳ فروند کشتي.