جدول فواصل مختلف تا منطقه ويژه اقتصادى ازنا (کيلومتر)

فاصله تا مرکز استان ۱۲۸
فاصله تا شهرستان ازنا ۷
فاصله تا روستا ۱
فاصله تا نزديکترين شهرک صنعتى ۲۰
فاصله تا جاده اصلى مجاور جاده اصلى
فاصله تا راه‌آهن ۷
فاصله تا فرودگاه ۱۳۸
فاصله تا پست برق ۶
فاصله تا شبکه گاز ۷


منطقه با دسترسى به ۹۱۸ کيلومتر راه‌هاى مواصلاتى و ۱۷۰ هزار تن صادرات انواع محصولات معدنى و صنعتى تنها از طريق سه شهرستان همجوار، اليگودرز، ازنا و دورود و با برخوردارى از شبکهٔ راه‌هائى همچون:


جاده دورود - ازنا - اليگودرز و اصفهان به‌صورت راه دجه يک که در آينده به چهار خطه تبديل خواهد شد.


جاده ازنا به شازند به طول ۷۰ کيلومتر با مشخصات راه اصلى درجه يک که ۳۰ کيلومتر مربوط به حوزه استان لرستان تا سال ۷۹ به بهره‌بردارى مى‌رسد، خط آهن سراسرى تهران - جنوب که از منطقه آن مى‌گذرد.