شهرستان ازنا در شرق استان لرستان واقع شده و با وجود دشت حاصل‌خيز ازنا با کلاس خوب خاک کشاورزى و آب‌هاى سطحى و زيرزميني، معادن غنى سنگ‌هاى تزئينى و سيليس و قرار داشتن کوه زيبا و سربلند اشتران‌کوه که مشرف بر درياچه گهر مى‌باشد و آب و هواى مطلوب و مراتع غنى در منطقه على‌الخصوص دامنه‌هاى سرسبز اشتران‌کوه را مى‌توان از جذابيت‌هاى طبيعى و اقتصادى آن برشمرد.


در اين منطقه با صرف هزينهٔ به ميزان ۳/۸ ميليارد ريال و برخوردارى از شبکه ۲۰ کيلوولت برق و تأسيسات و آب مورد نياز امکان استقرار واحدهاى صنعتى در کوتاه‌ترين زمان ممکن فراهم خواهد بود.


ازنا داراى درجه حرارت متوسط سالانه ۶/۱۰ درجه سانتى‌گراد بوده که نخست به ساير نقاط استان، جزء نواحى سردسير محسوب مى‌شود.