مزاياى سرمايه‌گذارى در بخش تجارى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان

۱. عدم محدوديت نوع کالاهاى وارداتى به منطقه با هماهنگى منطقه و همچنين عدم محدوديت زمانى براى نگهدارى کالا با هزينه‌هاى ناچيز انبارداري.


۲. منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مصونيت لازم را در برابر تغيير شرايط و مقررات داخل کشور جهت خروج کالا و امکان اطمينان لازم را براى تجار و سهولت تحويل به موقع کالا براى عرضه به بازار خارجى (صادرات) در اولويت قرار داده است.


۳. صدور پروفرما.


۴. واگذارى کالا (صدور قبض انبارهاى تفکيکى قابل معامله).


۵. صدور گواهى مبداء مورد تائيد سازمان‌ها و ارگان‌هاى دولتى از جمله سيستم بانکى کشور.


۶. بيمه کالا (از زمان ورود تا زمان خروج)


۷. صادرات کالا با حداکثر تسهيلات کمترين تشريفات به خارج از کشور.


۸. گشايش اعتبار اسنادى در کليه بانک‌ها.


۹. خريد و ساخت و اجاره و يا واگذارى انبار اختصاصى در بخش انبارهاى منطقه بلامانع است.


۱۰. دستيابى به گمرک منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و گمرک استان قم در سايت منطقه.

مزاياى سرمايه‌گذارى در بخش صنعت سلفچگان

سرمايه‌گذاران علاقه‌مندان به توليد و يا هرگونه فعاليت فرآورى برروى مواد اوليه و قطعات وارداتى مى‌توانند با پردازش (تغييراتى به آن ارزش افزوده‌اى را ايجاد نمايند) برروى آنها ارزش افزوده‌اى را به خود اختصاص دهند و با استفاده از امکانات بالقوه و مزيت‌هاى منطقه سلفچگان (نسبت به ديگر مناطق ويژه) با توجه به طرح موردنظر نسبت به خريد اراضى و احداث مراکز صنعتى و توليدى اقدام نمايد که در بدو با ارائه طرح توجيهى و سپس انعقاد قرارداد و واگذارى زمين، سرمايه‌گذار مى‌تواند هم‌زمان با ساخت واحد توليدى نسبت به واردات ماشين‌آلات و قطعات و مواد اوليه از داخل و خارج از کشور اقدام و شروع به توليد نمايد.

شرايط و مقررات براى سرمايه‌گذارى

- رعايت کاربردى اراضى خريدارى شده و عدم تغيير آن.


- رعايت مقررات داخلى منطقه.


- نقل و انتقال احتمالى اراضى به غير صرفاً با هماهنگى منطقه انجام مى‌گيرد.


- اجراء تعهدات مندرج در متن قرارداد منعقده با سازمان.


۱. اتباع داخلى: کليه اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى مى‌توانند حسب صلاح ديد خود اقدام به سرمايه‌گذاري، خريد زمين و شروع فعاليت در منطقه ويژه سلفچگان نمايند.


۲. اتباع خارجى: کليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى‌توانند حسب صلاحديد خود اقدام به اجاره زمين با اعيانى احداث شده نموده و با رعايت مقررات قوانين جمهورى اسلامى ايران و مقررات داخلى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و انجام تعهدات مندرج در قراردادهاى منعقده با سازمان به فعاليت بپردازند.


- براى کليه اراضى که به‌صورت قطعى واگذار مى‌شوند سند مالکيت جداگانه و تفکيکى صادر و به خريداران تحويل خواهد شد.


- به کليه سرمايه‌گذاران فعال در قسمت‌هاى مختلف که اقدام به انبوه‌سازى (توليد انبوه) يا استفاده از شيوه‌ها و تکنولوژى‌هاى برتر نمايند تسهيلات و امکانات ويژه‌اى در پرداخت اقساط اراضى و خدمات ديگر اعطاء خواهد شد.