منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمي، محدوده‌اى است مستطيل شکل به ابعاد تقريبى ۲ کيلومتر عرض و ۹ کيلومتر طول واقع در شمال بندر امام خمينى (ره) که از جنوب به تأسيسات مجتمع‌هاى عظيم پتروشيمى بندر امام، رازي، فارابى و اسکله‌هاى بندر امام و از شرق به جاده اختصاصى صنايع پتروشيمي، از غرب به راه‌آهن سراسرى و جاده ترانزيتى بندر امام (ره) - سربندر - اهواز و از شمال به جاده سريندر - ماهشهر و فرودگاه ماهشهر محدود شده است.متوسط درجه حرارت منطقه در تابستان‌ها ۳۵ درجه سانتى‌گراد و در زمستان ۱۲ درجه سانتى‌گراد بالاى صفر مى‌باشد و معدل تغييرات در طول سال از ۴۳ درجه سانتى‌گراد تا ۷ درجه سانتى‌گراد گزارش شده است. حداکثر اين تغييرات ۵۰ درجه سانتى‌گراد و حداقل آن صفر درجه بوده است.


رطوبت نسبى هوا در منطقه صبح‌ها ۷۰ درصد و عصرها ۳۵ درصد مى‌باشد و در ظهر حداکثر رطوبت نسبى در تيرماه ۹۰ درصد ثبت شده است.


درجه بارومتر (فشار هوا) در زمستان‌ها ۹۹۵ ميلى‌بار و در تابستان‌ها ۱۰۲۰ ميلى‌بار مى‌باشد. ميزان بارندگى منطقه کمتر از ۲۵۰ ميلى‌متر در سال و حداکثر بارندگى در ۲۴ ساعت ۴۵ ميلى‌متر گزارش شده است.