شهرستان بم با فاصله‌اى حدود ۲۰۰ کيلومترى در جنوب شرقى مرکز استان کرمان واقع در ميان مجموعه‌هاى کوه‌هاى ”جبال بارز“ و ”جبال کبودي“ محصور گرديده و مردم آن از اصلى‌ترين اقوام ايرانى مى‌باشند. اين منطقه به‌عنوان مرکز توليد خرما و مرکبات در ايران مشهور بوده و يکى از مفاخر تاريخى ايران به نام ”ارگ بم“ که عظيم‌ترين بناى خشت و گل جهان است در کنار اين شهر از زمين سر برآورده است.


ارگ جديد در فاصله ۱۰ کيلومترى شرق شهرستان بم و به مساحت ۲۱۰۰ هکتار که از طرح توسعه‌اى به همين ميزان برخوردار مى‌باشد واقع گرديده است. اين مجوعه شهرى که براساس مطالعات کامل مهندسى و شهرسازى احداث گرديده است داراى ويژگى‌هاى اقليمى خاصى بوده و على‌رغم بارندگى سالانه کمى که دارد (حدود ۵۶ ميلى‌متر) به واسطه نزولات جوى فراوان که بر کوه‌هاى کبودى و بارز فرو مى‌ريزد، از منابع آبى کافى برخوردار مى‌باشد. متوسط حداکثر دما در مرداد ماه حدود ۳۷ درجه حداقل آن در دى ماه حدود ۴ درجه سانتى‌گراد است که براى هرگونه فعاليت صنعتى و تجارى مناسب است.


براساس قوانين مصوب در جمهورى اسلامى ايران از جمله ”قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتي“ شورائى به رياست جمهورى و مرکب از ۱۰ وزير و رؤساى سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزى و دبير شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتي، کلى وظايف و اختيارات هيئت وزيران در قانون فوق‌الاشاره را بر عهده دارد که اين تفويض اختيار به موجب مفاد اصل ۳۸ قانون اساس جمهورى اسلامى ايران نيز مجاز شمرده شده است. مضافاً مفاد تبصره ۲۰ قانون برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و متعاقب آن بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه ۵ ساله دوم توسعه نيز اجازه ايجاد ”مناطق ويژه اقتصادي“ را به دولت داده که بر اين اساس و به موجب تصويب‌نامه شماره ۵۹۴۷۹/ت ۱۸۲۸۳/ک مورخ ۳۰/۴/۷۴ شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مساحتى بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار از اراضى ارگ جديد به‌عنوان ”منطقه ويژه اقتصادى ارگ جديد“ تعيين و براساس همين مصوبه ”شرکت عمران ارگ“ به‌عنوان سازمان مسئول منطقه مذکور تعيين گرديده است.