منطقه ويژه ارگ جديد بم در فاصله ۱۰ کيلومترى شرق شهرستان بم و به مساحت ۲۱۰۰ هکتار که از طرح توسعه‌اى به همين ميزان برخوردار مى‌باشد واقع گرديده است. اين مجموعه شهرى که براساس مطالعات کامل مهندسى و شهرسازى احداث گرديده داراى ويژگى‌هاى اقليمى خاصى بوده و على‌رغم بارندگى سالانه کمى که دارد (حدود ۵۶ ميلى‌متر) به واسطه نزولات جوى فراوانى که بر کوه‌هاى کبودى و بارز فرو مى‌ريزد از منابع آبى کافى برخوردار مى‌باشد متوسط حداکثر دما در مرداد ماه حدود ۳۷ درجه سانتى‌گراد و در دى‌ماه حدود ۴ درجه سانتى‌گراد است که براى هرگونه فعاليت صنعتى و تجارى مناسب است.