۱. برخوردارى از ۳۰ درصد تخفيف عوارض گمرکى و سود بازرگانى براى کالاهاى وارداتى به داخل کشور و کالاهاى صادراتى توليد شده داخل کشور.


۲. نزديک‌ترين منطقه ويژه اقتصادى جنوب کشور به مراکز عمده جمعيتى صنعتي، کشاورزى و معادن کشور، فاصله تا تهران ۹۹۷ کيلومتر و تا اهواز ۱۲۰ کيلومتر.


۳. اتصال و دسترسى آسان منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به خطوط ارتباطى بين‌المللى دريائي، راه‌آهن، جاده‌اى و هوائى.


فاصله تا فرودگاه بين‌المللى آبادان ۱۲ کيلومتر تا فرودگاه اهواز ۱۲۰ کيلومتر و تا فرودگاه ماهشهر ۱۰۰ کيلومتر.


۴. برخوردارى از ۱۱۷۰ متر اسکله تجارى و ۴۹۰ متر اسکله دوبه‌کارى در حال حاضر.


۵. آماده واگذارى ۱۱۴۰۰۰ متر مربع انبار سرپوشيده به‌صورت اجاره جهت انبار اختصاصى کالاى تجارى و ايجاد کارگاه‌هاى توليدى (مونتاژ، بسته‌بندي، تبديل و ...) به متقاضيان.


۶. نزديک‌ترين منطقه ويژه اقتصادى جنوبى کشور به کشورهاى کويت، عراق، عربستان سعودي، ترکيه، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و روسيه.


۷. اتصال و استفاده کامل از امکانات شهرى شهرستان خرمشهر و آبادان - فاصله تا هتل‌هاى مجهز، ۵ ستاره بين‌المللى آبادان و هتل ۴ ستاره گروه A کاروانسراى آبادان و هتل ۴ ستاره گروه B آزادى آبادان و در ۱۲ کيلومترى.


۸. مساحت منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر ۲۳۰ هکتار.


۹. برخوردارى از پايانه مسافربرى دريائى با بهره‌گيرى از کشتى‌هاى مجهز مسافرى بين بنادر خرمشهر و کويت.


۱۰. برخوردارى از پايانه مسافربرى دريائى با بهره‌گيرى از کشتى‌هاى مجهز مسافرى بين بنادر خرمشهر و کويت.


۱۱. واگذارى آب، برق و تلفن در کوتاه‌ترين زمان ممکن به متقاضيان.


۱۲. آماده بودن راه‌هاى دسترسى داخلى منطقه ويژه اقتصاى و فاضلاب.


۱۳. دسترسى آسان به نيروى انسانى متخصص و ساده ارزان.