اجاره اماکن هزينه سالانه هزينه ماهيانه مساحت
زمين ۱/۵ دلار ۷۲۰۰ ريال ۰/۱۲۵ دلار ۶۰ ريال متر مربع
کارخانه يا انبار پيش‌ساخته ۲۵ دلار ۱۲۰،۰۰۰ ريال ۲/۰۸ دلار ۱۰،۰۰۰ ريال براى هر متر مربع
دفتر کار ۳۱۲۵ دلار، ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۰۴۲ دلار، ۱۲۵،۰۰۰۰ براى هر واحد


توضيح: هر دلار معادل ۴۸۰۰ ريال مى‌باشد (و يا طبق نرخ روز در بورس سهام).