روندى که صاحب سرمايه خارجى آينده جهت موافقت با سرمايه خود دنبال مى‌کند شامل مراحل مختلفى است:


۱. دستيابى به شريک ايرانى صلاحيت‌دار:

سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى خوزستان به‌عنوان سهامدار مى‌تواند در صورت درخواست سرمايه‌گذار خارجى شرکت نمايد.


۲. کسب اجازه تأسيس:

دومين قدم در شروع مراحل سرمايه‌گذارى (همراه با صاحب سرمايه خارجي) جهت اجراء پروژه صنعتى خود بايد از وزارتخانه مربوطه درخواست کنند اين درخواست مى‌بايست با موارد ذيل مطابقت داشته باشد:


- پرسش‌نامه تکميل شده مقرر جهت طرح‌ريزى صنعتى.


- رونوشت بررسى عملى پروژه


در صورتى‌که وزرات مربوطه، پس از رسيدگى‌هاى لازم، برنامه پيشنهاد شده اصولاً موافق باشد، بايد يک موافقت‌نامه اصولى صادر نمايد. براساس اين موافقت‌نامه سرمايه‌گذار جهت اجراء برنامه اجازه مبادرت به ورود ماشين‌آلات و ترتيبات جهت استفاده‌هاى اساسى را دارد.


۳. درخواست مشارکت و حمايت قانونى:

علاوه بر دو مورد ذکر شده در بالا يا موارد بعدي، صاحب سرمايه خارجى ممکن است براى مشارکت در تحقق پروژه اجرائى از سازمان سرمايه‌گذارى و کمک‌هاى اقتصادى و فنى ايران (O.I.E.T.A.I) درخواست نمايد. درخواست وى بايد با مدارک ذيل ارائه شود:


- درخواست پرسش‌نامه صحيح تکميل شده ورود سرمايه


- رونوشت بررسى عملى پروژه (جديد / واضح)


- رونوشت‌هاى برگ اعلام موافقت (موافقت‌نامه) و موضوعات مشارکت شريک


- رونوشت از موافقت‌هاى بعدي، در صورتى‌که شريک خارجى متصدى فنون و تکنولوژى و غيره باشد.


- وکالت داده شده به اشخاص جهت امضاء درخواست‌نامه و موضوعات قراردادى تائيد شده توسط کنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در کشور صاحب سرمايه


- رونوشت گزارشات دارائى صاحب سرمايه خارجى شامل ترازنامه و ميزان سود و زيان حداقل سه سال اخير


۴. تجديدنظر درخواست پرسش‌نامه توسط هيئت رسيدگى براى جلب و حمايت سرمايه‌هاى خارجى (هيئت):

سازمان سرمايه‌گذارى و کمک‌هاى اقتصادى و فنى ايران ( O.I.E.T.A.I) بعد از هماهنگى با وزارتخانه‌هاى مربوط، رسيدگى به درخواست پرسش‌نامه و تائيد مدارک گزارش کاملى تهيه و جهت تصميم‌گيرى آن را به هيئت مربوطه ارائه مى‌دهد، در صورتى‌که درخواست پرسش‌نامه رضايت تمام افراد را جلب کرد، هيئت جهت تصويب و صدور اجازه، تصميمات مثبت برخوردار را توسط وزارت امور اقتصادى و دارائى اتخاذ مى‌کند.


۵. صدور تصويب‌نامه هيئت وزيران:

تصويب‌نامه صادره اجازه‌اى است که رسماً به صاحب سرمايه خارجى داده مى‌شود تا مبادرت به ورود سرمايه‌هاى مورد نياز داخل کشور را براى شروع عمليات بنمايد.


۶. تشکيل شرکت اشتراکى:

پس از اعلام تصميم مثبت هيئت يا بعد از اجازه صاحبان سرمايه داخلى و خارجى براى شروع عمليات اقدام به تشکيل شرکت اشتراکى مى‌نمايد.


تبصره:

در کليه سرمايه‌گذارى‌ها جديد بايد تمام مراحل مذکور در بالا دقيقاً دنبال شوند. مراحل مشارکت خارجى در شرکت‌هاى فعلى ايرانى محدود به بندهاى ۳، ۴، ۵ مى‌باشد.