بوشهر با تعدادى از کشورهاى حوزه خليج فارس از طريق دريا فاصله کوتاهى دارد که نزديک‌ترين آن بنادر کشورهاى همسايه، دمام عربستان، بحرين، قطر و کويت مى‌باشند که از قديم‌الايام مبادلات تجارى بين بوشهر با کشورهاى همسايه منطقه برقرار بوده و هم‌اکنون نيز اين ارتباط وجود دارد.


در زمان جنگ تحميلى که بندر خرمشهر و امام تعطيل و کشتى‌ها نمى‌توانستند به آن بنادر تردد نمايند و از طرفى بندر شهيد رجائى نيز در بندرعباس هنوز راه‌اندازى نشده بود بندر بوشهر در آن موقعيت با وجود امکانات کم از نظر تأسيسات بندرى توانست کشتى‌هاى زيادى را جهت تخليه محمولات پذيرا باشد از طرفى وجود پايگاه‌هاى دريائى و هوائى و همچنين تأسيسات در حال احداث نيروگاه اتمى باعث گرديده است که بندر بوشهر از نظر استراتژيکى نيز از موقعيت ويژه‌اى برخوردار باشد.