تعداد معادن استان در سال ۱۳۷۴ شامل:


۲۹ معدن سنگ گچ، ۱۷ معدن شن و ماسه، ۱۵ معدن سنگ لاشه ساختمانى و ۴ معدن نمک سنگى و آبى بوده است. ميزان ذخاير احتمالى مواد معدنى استان که تا پايان سال ۱۳۷۴ برآورد گرديده بالغ بر ۳۳/۵۱۳ ميليون تن و شامل ۲۹۱ ميليون تن سنگ لاشه ساختمانى (سنگ آهک و ماسه سنگ)، ۱۶۰ ميليون تن سنگ نمک و نمک آبى (قابل جايگزيني)، ۳۵ ميليون تن سنگ گچ، ۱۴ ميليون تن سنگ آهک موزائيکي، ۱۰ ميليون تن مارن، ۳ ميليون تن دولوميت و ۳۳۰ هزار تن صدف دريائى (قابل جايگزيني) بوده است.


تعداد واحدهاى صنعتى استان که تا پايان سال ۱۳۷۴ موفق به دريافت پروانه تأسيس و بهره‌بردارى شده‌اند و جمعاً ۳۷۱ واحد بوده که در مقايسه با واحدهاى سال ۱۳۷۳ (۳۵۳ واحد) معادل ۵ درصد افزايش يافته است. از مجموع واحدهاى صنعتى دائر استان ۲۷۵ واحد برابر با ۱/۷۴ درصد تحت پوشش اداره کل صنايع استان و ۹۶ واحد متعلق به صنايع روستائى تحت پوشش سازمان جهاد سازندگى استان قرار داشته‌اند.

توليدات صنعتى

بيشترين توليد محصولات صنعتى استان در سال ۱۳۷۴ به محصولات توليد شده در واحدهاى صنعتى در رشته غذائى و داروئى تعلق داشته که از جمله توليد آرد ۱۲۰۲۴۰ تن، ماکارونى ۳۵۴۰ تن، انواع سوسيس و کالباس ۳۳۶۰ تن، کنسرو ماهى تن ۲۰۸۸ تن، بستنى ۲۵۰۰ تن و رب گوجه فرنگى ۲۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۴ بوده است.


توليدات شيميائى استان شامل: ۱۰۴ تن انواع لوله‌هاى پلى اتيلن، ۱۸۰ تن انواع نخل‌هاى نايلونى و توليدات نساجى استان شامل ۴۲۰ تن انواع گونى پلى‌پر و پيلن و ۸۰۰ تن حصير پلاستيکى و توليدات سلولزى استان شامل ۳۱۵ تن انواع دستمال کاغذي، ۵۷۵ تن نوار بهداشتى و ۴۴۰ تن پوشاک بوده است.

صنايع‌ دستى

براساس آمار رائه شده از سوى اداره کل صنايع دستى استان، تعداد ۳۰۸ کارگاه خانگى قالى‌بافي، ۲۱۰۸ کارگاه گبه‌بافي، ۷۳۰ کارگاه گليم‌بافى و ۵ کارگاه حصيربافى در استان وجود داشته که به ترتيب ۴۸۵، ۱۴۲۸، ۳۲۵۰، ۲۷ نفر بافنده در اين کارگاه‌ها به توليد اين محصولات اشتغال داشته‌اند.