موقعيت اقتصادى بوشهر در خليج فارس از يک طرف و همجوارى با استان‌هاى حاصلخيز از طرف ديگر باعث مزيت اين بندر به‌عنوان پل ارتباطى صادرات کالاهاى غير نفتى به کشورهاى حوزه خليج فارس گرديده است.


قابليت‌ها و پتانسيل‌هاى استان بوشهر در زمينه‌هاى کشاورزي، نخيلات، ماهيگري، صنعت و ... توان همکارى چند جانبه با ساير کشورهاى حوزه خليج فارس را تقويت مى‌کند.


به‌طور اختصار شمه‌اى از فعاليت‌ها و بخش‌هاى اقتصادى به شرح ذيل مى‌باشد:


- اشتغال در بخش‌هاى عمده اقتصادى (کشاورزى، صنعت و خدمات):

جمعيت شاغل استان در بخش‌هاى عمده اقتصادى در سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۱۳۴۱۶۶ نفر و معادل ۸/۸۴ درصد از جمعيت فعال استان بوده است.

جدول اشتغال در بخش‌هاى عمده اقتصادى

بخش سال ۱۳۷۰
جمعيت درصد
جمعيت شاغل ۱۳۴۱۶۶ ۱۰۰
کشاورزي ۲۲۷۹۷ ۱۷
صنعت ۶۷۰۵ ۵
آب و برق و گاز و ساختمان ۱۹۴۴۴ ۱۴/۵
خدمات ۷۷۱۰۶ ۵۷/۷
ساير ۸۱۱۴ ۶


- صادرات غير نفتى از طريق استان:

با شروع به کار مرکز صادرات بوشهر در سال ۱۳۷۳ و قابليت‌هاى منطقه براى صادرات همچنين ايجاد تسهيلات لازم در ارتباط با صادرکنندگان باعث افزايش چشمگير حجم صادرات غير نفتى در سال‌هاى اخير بوده است.

ظرفيت کشتى‌هاى وارده به بندر بوشهر در سال ۷۶

ماه ظرفيت ناخالص کشتى‌هاى وارده ظرفيت خالص کشتى‌هاى وارده
فروردين ۱۵۳۴۲۵ ۹۵۸۲۸
ارديبهشت ۷۲۴۰۰ ۴۲۷۰۰
خرداد ۱۳۱۲۶۲ ۸۳۵۶۵
تير ۱۶۸۰۰۰ ۱۰۳۰۰۰
مرداد ۱۷۶۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰
شهريور ۱۱۶۴۹۴ ۷۶۷۷۴
مهر ۱۵۸۲۱۲ ۱۰۳۲۳۵
آبان ۱۳۳۸۴۰ ۸۴۷۵۲
آذر ۱۴۷۶۸۰ ۹۶۸۸۷
دي ۱۱۹۲۸۲ ۸۴۶۲۵
بهمن ۱۴۱۹۸۲ ۸۸۵۸۱
اسفند ۱۲۶۱۱۲ ۸۰۶۸۱
جمع ۱۶۴۴۶۸۹ ۱۰۴۹۶۲۸