به علت موقعيت خاص جغرافيائى بندر بوشهر شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى از قديم‌الايام در اين منطقه وجود داشته‌اند و با توجه به تقاضاى روزافزون بر تعداد اين شرکت‌هاى افزوه شده است. اسامى تعدادى از اين شرکت‌ها به شرح ذيل مى‌باشد:


- شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران (دريائى)


- شرکت ملى نفت‌کش (دريائى)


- شرکت ايران مارين سرويس (دريائى)


- شرکت کشتيرانى والفجر (دريائى)


- هواپيمائى جمهورى اسلامى (هواپيمائى)


- هواپيمائى ايران ايرتور (هواپيمائى)


- شرکت گلف اجنسى (دريائى)