با عنايت به اينکه از تصويب بندر به بوشهر به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادى بيش از چند ماهى نمى‌گذرد، لذا سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان در حال بررسى و شناخت ويژگى‌ها و تسهيلات منطقه جهت سرمايه‌گذارى سودآور مى‌باشند. در اين راستا شرکت‌هائى نيز با مراجعه به مديريت منطقه ويژه و مذاکرات در خصوص چگونگى و ايجاد تأسيسات و امکانات مخصوص جهت پردازش و توليد کالا در منطقه مى‌باشد.


ضمناً تاکنون شرکت شيمى منبع خاور ميانه با سرمايه‌گذارى بيش از ده ميليارد ريال در حال احداث و راه‌اندازى مخازن ذخيره‌سازى و واحد اختلاط و توليد مواد افزودنى روغن موتور مورد نياز کشور را با جذب سرمايه‌گذارى خارجى تا سقف پنج ميليون دلار (بدون انتقال ارز) مى‌باشند.


تشکيلات ادارى و سازمان‌هاى مستقر در منطقه ويژه بندر بوشهر:

با عنايت به سابقه بندر بوشهر به‌عنوان يکى از بنادر تجارى ايران و تصويب طرح منطقه ويژه اقتصادى بندر بوشهر، همچنين ديدگاه‌هاى مثبت مسئولين بندر در جهت کاهش بروکراسى ادارى و تسهيل در امر صادرات و واردات، تلاش مستمرى جهت نزديکى ارگان‌هاى مرتبط با امر صادرات و واردات صورت گرفت که از ثمرات آن ايجاد مرکز خدمات صادرات جهت بهبود سرعت و سهولت در امر صادرات مى‌باشد.


به‌طور کلى در منطقه ويژه ارگان‌هاى ذيل به‌طور مستمر فعاليت دارند:


- گمرک


- قرنطينه (نباتى و حيوانى)


- اداره استاندارد


- بانک (ملى و صادرات)


- اداره گذرنامه


- بيمه


- شرکت‌هاى تخليه و بارگيرى


- شرکت‌هاى فنى و خدماتى


- مرکز خدمات صادرات به شکل One Window که متشکل از بندر، گمرک، قرنطينه، بانک، گذرنامه، بيمه، استاندارد، و خدمات جنبى مى‌باشد.