طرح تأمين سرمايه

۱. از منابع خارجى:

حدود ۹۰% سرمايه مورد نياز اين طرح از طريق سرمايه‌گذارى خارجى و در قالب قراردادهاى بيع متقابل انجام خواهد شد. در حال حاضر قرارداد فاز ۲ و ۳ پالايشگاه با مبلغ ۲ ميليارد دلار با کنسرسيوم شرکت‌هاى توتال، گاز پروم و پتروناس مبادله شده است و انعقاد قرارداد فازهاى بعدى در مرحله مذاکره مى‌باشد. همچنين حدود ۷۰۰ ميليون دلار از اعتبار مورد نياز فاز ۱ از طريق پيش‌فروش نفت سيرى تأمين خواهد شد.


۲. از منابع داخلى:

۱-۲ سهم دولت: ۳% سرمايه‌گذارى پيش‌بينى شده از محل بودجه عمومى تأمين مى‌شود با توجه به محروميت اقتصادى منطقه، در سرمايه‌گذارى سهم خاصى براى استان و شهرستان در نظر گرفته نشده است.


۲-۲ سهم بخش خصوصي: پيش‌بينى مى‌شود با رونق اقتصادى منطقه، سرمايه‌هاى خصوصى داخلى که در حال حاضر در کشورهاى ديگر حاشيه خليج فارس سرمايه‌گذارى مى‌شود به اين منطقه جذب شده و از سهم دولت کاسته شود.


۳-۲ سهم آورده‌هاى سهامداران: ۷% سرمايه مورد نياز از طريق درآمدهاى پتروشيمى قابل تأمين مى‌باشد.


منطقه عسلويه به علت مجاورت با ميدان گاز پارس جنوبي، الزاماً توسعه خواهد يافت. از آنجا که اين منطقه در مرز استان هرمزگان و بوشهر و در مرکز سواحل خليج فارس قرار دارد و از لحاظ طبيعى به آب‌هاى خليج فارس کشورهاى ساحلى جنوبى آن دسترسى دارد، داراى وضعيت سوق‌الجيشى خاصى است که مى‌تواند مبناى جذب و نگهداشت سرمايه در منطقه باشد.


جمعيت استان بوشهر در سال ۱۳۷۵، ۷۴۳،۶۷۵ نفر بوده است که ۵۲/۴۲ درصد در گروه سنى کمتر از ۱۵ سال قرار دارند. ۵۳/۷۲ درصد جمعيت استان بوشهر در سن کار و فعاليت مى‌باشند. جمعيت شهرستان کنگان در سال ۱۳۷۵، ۷۸۳۱۸ نفر بوده است.


۹۹/۹ درصد مردم استان مسلمان هستند و اکثر اهالى اين منطقه به زبان فارسى و عربى تکلم مى‌کنند. درصد باسوادى استان بوشهر ۶۵/۸۰ درصد است.

مزيت‌هاى نسبى اقتصادى منطقه

- ذخاير فراوان گاز و نزديکى به مخزن گاز پارس جنوبى


- وجود پالايشگاه گاز وليعصر در فاصله ۶۰ کيلومترى (کنگان)


- برخوردارى از سواحل خليج فارس و امکان صدور محصولات


- امکان ارتباط به شبکه سراسرى گاز جهت تأمين نياز داخلى و صدور توليدات


- وجود نيروى کار ارزان


- امکان استفاده از تأسيسات زيربنائى پالايشگاه گاز کنگان


- موقعيت طبيعى منطقه عسلويه در خليج فارس و تناسب آن جهت ايجاد پايانه نفت و گاز

ضوابط اصلى مکان‌يابى

- دورى از نواحى بحرانى و مناطق (مناطق مبتلا به جنگ و درگيري، زلزله‌خيز، در معرض سيل و پيشروى دريا):


منطقه عسلويه در فصل مشترک استان بوشهر و هرمزگان و بر کرانه‌هاى خليج فارس قرار گرفته است. بررسى تاريخى نشان‌گر آن است که به دليل دورى از مناطق مرزى خشکى هيچگاه صحنه جنگ و درگيرى نبوده است و هيچ‌گونه ادعاى اراضى نيز از سوى همسايگان وجود نداشته است. همچنين به دليل دورى از تنگه هرمز و همچنين نقاط شهرى و پايگاه‌هاى نيروى دريائى در معرض تهديد نبوده است.


مطالعات زلزله‌خيزى منطقه حکايت از امکان وقوع زلزله‌هاى شديد دارد، وليکن با طراحى مناسب امکان جلوگيرى از خطرات مرتبط کاملاً امکان‌پذير مى‌باشد.

اهميت بازارهاى منطقه‌اى

کشورهاى همجوار ايران از قبيل ترکيه و پاکستان و در فاصله کمى دورتر هند و اروپاى مرکزى مصرف‌کننده عمده گاز مى‌باشند. از اين‌رو در صورت توليد گاز در منطقه عسلويه امکان صدور گاز فراهم مى‌باشد.


على‌رغم اينکه اکثر کشورهاى منطقه صادرکننده گاز مى‌باشند و مصرف‌کنندگان عده گاز در اروپا، ژاپن و آمريکاى شمالى گاز مورد نياز خود را از اين کشورها تأمين مى‌کنند در حال حاضر بازار اصلى در منطقه خليج فارس قرار ندارد و ايجاد پايانه بين‌المللى نفت و گاز در اين منطقه مى‌تواند منجر به ايجاد بازار بين‌المللى در خليج فارس گردد.

دسترسى به نيروى کار (متخصص، نيمه متخصص و ساده)

با توجه به اسکان حدود ۸۰۰۰۰ نفر در شهرستان کنگان و جمعيتى بالغ بر ۱۵۰۰۰۰ نفر در شهرها و روستاهاى مجاور عسلويه در بخش گاوبندى و لامرد استان فارس، زمينه استفاده از نيروى ساده فراهم مى‌باشد. در مورد نيروى انسانى نيمه متخصص و متخصص، با توجه به وجود پالايشگاه گاز کنگان در فاصله ۶۰ کيلومترى منطقه عسلويه و وجود فرودگاه در منطقه (در دست احداث) امکان تأمين نيروى انسانى متخصص نيز فراهم مى‌باشد.