بندر انزلى در کرانه‌هاى درياى خزر در منطقه‌اى جلگه‌اى و ساحلى بين ۳۷ درجه و ۲۸ دقيقه عرض شمالى و ۴۹ درجه و ۲۸ دقيقه طول شرقى واقع شده است. وسعت اين شهر حدود ۲۷۵ کيلومتر مربع است. فاصله اين بندر تا مرکز استان و اولين فرودگاه (فرودگاه بين‌المللي) ۴۰ کيلومتر است و تا تهران ۳۸۰ کيلومتر است.بندر انزلى داراى آب و هواى معتدل مديترانه‌اى است. تا جائى که حداقل سرما صفر درجه و حداکثر گرما ۳۲ درجه سانتى‌گراد مى‌رسد. با توجه به همجوارى بندر انزلى با درياى خزر در شمال و رشته‌کوه‌هاى البرز در جنوب حداقل و حداکثر رطوبت در سال به ۳۴ تا ۹۸% مى‌رسد.