درياى خزر با وسعتى حدود ۴۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع بزرگترين درياچه کره زمين به شمار مى‌رود که از طريق رود ”ولگا“ و ”ولگادن“ به درياى سياه و درياى بالتيک راه يافته و بنادر درياى خزر را به بنادر شمالى و جنوبى اروپا متصل مى‌نمايد. عمق اين دريا از شمال به جنوب افزايش يافته به‌طورى که عمق نواحى شمالى از ۱۶ متر تجاوز ننموده و در جنوب و جنوب غربى عميق‌ترين نقطه آن به ۹۸۰ متر مى‌رسد. هشتاد درصد آب ورودى درياى خزر از طريق ورود ولگا تأمين مى‌گردد. طول درياى خزر حدود ۱۲۰۰ کيلومتر و عرض متوسط آن ۵۵۰ کيلومتر است. در سال ۱۳۷۲ اختلاف سطح آب درياى خزر نسبت به درياهاى آزاد بندر نوشهر ۲/۶۲ متر ثبت شده است.


مهم‌ترين بهره‌بردارى از درياى خزر کشتيرانى و مبادلات تجاري، نفتي، مسافربرى و صيادى است. کناره‌هاى اين دريا عموماً شنزار و پست و صاف مى‌باشد. وجود درياى خزر نقش تعيين‌کننده‌اى در آب و هواى سواحل شمال ايران داشته و به يقين تمام زيبائى‌هاى بى‌نظير استان‌هاى گيلان، مازندران و گلستان بستگى به موجوديت شرايط زيست محيطى اين دريا داشته و دارد. طول سواحل ايران در اين دريا از ”خليج حسينقلي“ تا ”آستارا“ به ۹۹۵ کيلومتر مى‌رسد و استان‌هاى گيلان، مازنداران و بخشى از استان گلستان را در بر گرفته است.


مهم‌ترين بنادر فعال درياى خزر در سواحل ايران بنادر ”انزلي“ و ”نوشهر“ در آذربايجان بندر ”باکو“ در روسيه بنادر ”ماخاچ قلعه“ و ”آستاراخان“ در قزاقستان بندر ”اکتائمو“ و در ترکمنستان بندر ”ترکمن“ يا ”کراسناودسک“ مى‌باشند. در سال‌هاى اخير به دنبال استقلال جمهورى‌هاى حاشيه درياى خزر، موقعيت سياسى و اقتصادى درياى خزر دگرگون گشت و در اين ميان ايران به‌عنوان نزديکترين راه ارتباطى اين کشورها به درياى آزاد از اهميت خاصى برخوردار گرديد. حمل و نقل و جابه‌جائى کالاها از طريق بنادر درياى خزر به اروپا در مقايسه با مسير خليج فارس به علت شرايط مساعد آب و هوائي، ارزانى نزخ حمل و نقل و کوتاه بودن مسير کشتيرانى بسيار ارزان‌تر و مقرون به صرفه مى‌باشد.


در حال حاضر بنادر شمال کشور ظرفيت سالانه ۷ ميليون تن را دارا مى‌باشند که:


بندر انزلى ۳ ميليون تن ”۵/۱ ميليون تن کالاى تجارى و ۵/۱ ميليون تن مواد نفتي“.


بندر نوشهر ۳ ميليون تن ”۱ ميليون تن کالاى تجارى و ۲ ميليون تن مواد نفتي“.


بندر بهشهر ۱ ميليون تن ”موادنفتي“ مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در درياى خزر را انجام و توانائى ارائه خدمات ترانزيت کشور را دارا مى‌باشند.

مشخصات بندر اميرآباد

کاربرى چندمنظوره
کارفرما وزارت راه و ترابرى
مساحت کل اراضى
پيش‌بينى شده
۲۰۰۰هکتار
آبخور ۵/۵ متر
ظرفيت پذيرش کشتى ۵۰۰۰ تن
تعداد اسکله پيش‌بينى شده بيش از ۳۰ پست

بخش صيد و صيادى

کارفرما اداره کل شيلات استان مازندران و گلستان - شيلات ايران
شروع مطالعه پروژه ۱۳۶۷
شروع عمليات اجرائى ۱۳۶۹
طول موج‌شکن اصلى و فرعى انجام شد - ۱۶۱۰ متر
محوطه‌سازى و تسطيح انجام شد ۵۰% - ۴۰ هکتار
ساختمان و تأسيسات جنبى ۲۰۰۰۰ متر مربع
ظرفيت ميزان صيد ۲۵۰۰۰ تن در سال
فاصله تا نوشهر ۱۹۶ کيلومتر
فاصله تا تهران ۳۳۰ کيلومتر

ويژگى‌هاى خاص بندر اميرآباد

- منطقه ويژه اقتصادى


- وسعت ارضى بندر


- اتصال به شبکه سراسرى راه‌آهن


- احداث پالايشگاه نفت