دانشگاه کيش

دانشگاه کيش که اکنون سومين سال تأسيس خود را پشت سر مى‌گذارد با حضور فعال در مراکز عمده علمى تحقيقى ايران و جهان و برقرارى ارتباط با دانشگاه‌هاى معتبر دنيا مى‌رود تا به فعاليت‌هاى خود ابعاد تازه‌اى ببخشد و با افزايش تعداد دانشجويان خود گام‌هاى مؤثرى در جهت تربيت نيروى متخصص و ماهر کشور بردارد. به همين منظور علاوه بر سه رشته موجود در مقطع کارشناسى (مديريت - حسابدارى و کامپيوتر) با اخذ مجوز تأسيس سه رشته فنى در مقطع کارشناس ارشد (فيزيک دريا - مديريت بهره‌ورى و سيستم و مهندسى خوردگى مواد) فعاليت آموزشى خود را پى گرفته است.


مديريت دانشگاه توجه ويژه‌اى به تقويت و گسترش رشته‌هاى علوم دريائى دارد و با توجه به اينکه در کشور ما تاکنون برنامه درسى مصوبى براى اين رشته‌ها تهيه شده است از طريق مکاتبه با دانشگاه‌هاى خارج در صدد تدوين برنامه‌هاى درسى اين رشته مى‌باشد.


يکى از مراحل قابل توجه فعال دانشگاه، ”مرکز تحقيقات خليج فارس“ است که به‌منظور انجام تحقيقات لازم برروى گونه‌هاى مختلف دريائى تأسيس شده است. در اين مرکز تاکنون طرح‌هاى تحقيقاتى زيادى توسط دانشجويان با موفقيت به انجام رسيده است که از ميان آنها به موارد زير مى‌توان اشاره کرد:


۱. اندازه‌گيرى مواد مغذى و ارتباط آنها با پارامترهاى فيزيکى و شيميائى.


۲. بررسى اکولوژى و بيولوژى دو کفيان قابل کشت و پرورش در ناحيه ساحلى کيش.


۳. هسته‌گذارى و پرورش صدف مرواريد ساز مجاز جهت توليد مرواريد پرورشى.


۴. بررسى اکولوژى و بيولوژى ماهيان مرجانى در اطراف جزيره کيش.


۵. تکثير و پرورش صدف مرواريد ساز لب سياه.


۶. بررسى اثر هورمون‌ها بر رسيدگى جنس فرشته ماهيان.


۷. بررسى ماکرووينتوزهاى سواحل جزر و مدى جزيره کيش.


۸. شناسائى زئوپلانکتون‌هاى سواحل جزيره کيش.


۹. بررسى گونه‌هاى ماکرو وبنتوز همزيست با برخى از مرجان‌هاى کيش


۱۰.شناسائى فيتوپلانکتون‌هاى سواحل کيش.

آزمايشگاه کنترل مواد غذائى و بهداشتى

آزمايشگاه کنترل مواد غذائى و بهداشتى دانشگاه کيش از مهرماه ۷۳ با انجام آزمايش‌هاى شيميائى و ميکروبى برروى کالاهاى بهداشتى و مواد غذائى آغاز به کار کرد و اينکه پس از گذشت ۳ سال موفق شده است با جذب نيروهاى متخصص همراه با گذراندن دوره‌هاى آموزشى مناسب در مؤسسه استاندارد افزايش تجهيزات آزمايشگاهى تمامى کالاهاى بهداشتى و غذائى وارده به جزيره را تحت کنترل خود قرار دهد در سال ۱۳۷۵ بيش از ۶۰ نوع کالاى آرايشى و بهداشتى و غذائى براى ورود به بازار، کنترل شده است و نيز ۳۰۰۰ مورد بازرسى بهداشتى از اماکن عمومى صورت گرفته است.