اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى در منطقه ويژه اقتصادى جلفا

براى نيل به وظايف و اهدافى که قبلاً اشاره گرديد کليه فعاليت‌هاى صنعتي، تجارى و خدماتى در اين منطقه زير نظر مديريت منطقه انجام خواهد گرفت و آنها نيز با ارائه فرم‌هائى براى متقاضيان و سپس بررسى‌هاى کارشناسى آنها، اقدام به صدور مجوزهاى لازم خواهند نمود بنابراين در راستاى اهداف و وظايف کلى مناطق ويژه اقتصادى و خصوصاً منطقه ويژه اقتصادى جلفا زمينه‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى در اين منطقه با اولويت به شرح ذيل ارائه و کليه متقاضيان علاقه‌مند و فعال در اين زمينه‌ها را به همکارى دعوت مى‌نمايد.

سرمايه‌گذارى در پروژه‌هاى صنعتى - توليدى

۱. صنايع غذائى و داروئى


۲. صنايع پتروشيميائى و سلولزى


۳. صنايع نساجى و چرم


۴. صنايع برق و الکترونيک


۵. صنايع کانى‌هاى غير فلزى


۶. صنايع فلزى به‌طور اعم


۷. صنايع بسته‌بندى


۸. صنايع دستى

سرمايه‌گذارى در پروژه‌هاى تجارت و بازرگانى

۱. صادرات و واردات به‌طور اعم


۲. ترانزيت کالا و صادرات مجدد


۳. ايجاد دفاتر نمايندگى واحدهاى توليدى و تجارى داخل کشور جهت تجارت


۴. ايجاد مراکز نمايشگاهى


۵. ايجاد مراکز آمارى و بانک‌هاى اطلاعاتى

سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى زيربنائى و سياحتى

۱. احداث سردخانه


۲. ايجاد مجتمع دانشگاهى


۳. احداث هتل و مهمانسرا

سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى خدماتى

احداث انبارهاى مختلف صنعتى و تجارى (انبارهاى خصوصي) نگهدارى کالا.