فعلاً حدود ۱۰ واحد فعال وجود دارد و سابقاً حدود ۱۳۰ واحد شرکت حمل و نقل بين المللى فعاليت داشته است.


شرکت حمل و نقل بين المللى سمنستان تحت پوشش سازمان عمران کرمان مجرى طرح کلان منطقه ويژه اقتصادى سيرجان نيز سالهاست که در رابطه با ارائه خدمات حمل و نقل بين المللى کالا (دريايى، زمينى و هوايى) در کليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فعال مى‌باشد و آماده هرگونه همکارى با سرمايه‌گذاران و بازرگانان محترم مى‌باشد.


آدرس: تهران - خيابان ستارخان، تهران ويلا، شهيد جوادي، شماره ۸۰، طبقه اول، تلفن: ۸۲۵۶۹۹، دورنگار: ۸۲۷۵۲۴۴، کدپستى: ۱۴۴۴۸