مزيت جغرافيائى

۱. وجود سواحل عميق در اطراف جزيره قشم که موجب تسهيلات ساخت اسکله‌هاى ويژه پهلوگيرى کشتى‌هاى با تناژ بالا مى‌شود. سازمان منطقه آزاد قشم به‌منظور استفاده از اين مزيت، هم‌اکنون دست‌اندرکاران احداث چند اسکله بزرگ در نقاط مختلف جزيره مى‌باشد.


۲. نزديکى جزيره قشم به ساحل شمالى خليج فارس طرح احداث پل خليج فارس به‌منظور اتصال جزيره قشم به ساحل پيوسته استان هرمزگان در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد. در طرح احداث اين پل تعبيه خطوط لوله آب، گاز و کابل برق و همچنين برقرارى خطوط ريل راه‌آهن و مسير ترابرى جاده‌اى درنظر گرفته شده است.


۳. قرار گرفتن در مسير ترانزيت جمهورى‌هاى آسياى ميانه‌اى جامعه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع با کشورهاى جنوبى خليج فارس


۴. دسترسى به بازارهاى داخلي، بازار شيخ‌نشين‌هاى جنوب خليج فارس و بازار جامعه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع


۵. قرار گرفتن در آب‌راه بين‌المللى تنگه هرمز و منطقه مهم انرژى خيز خليج فارس


مزيت‌هاى نسبى

۱. وجود منابع انرژى ارزان قيمت از جمله: وجود ذخاير سرشار گاز طبيعى در جزيره قشم (هم‌اکنون پالايشگاه گورزين قشم، گاز مورد نياز نيروگاه بندرعباس را تأمين مى‌کند).


۲. دسترسى به نيروى کار ارزان - دستمزد نيروى کار ماهر، نيمه ماهر و عادى در منطقه آزاد قشم به مراتب پائين‌تر از دستمزد نيروى انسانى شاغل در مناطق آزاد مشابه در ديگر کشورهاى همسايه است.


۳. تسهيلات و امتيازات ويژه قانونى.