به موجب قانون، مسافرانى که در منطقه آزاد چابهار به قلمرو گمرکى ايران وارد مى‌شوند، همانند مسافران وارده از خارج از کشور، مى‌توانند براى يک‌بار در سال کالاى همراه خود را تا مبلغ ۸۰ دلار معاف از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى ترخيص کنند. اين مسافران همچنين مى‌توانند تا ۸۰ دلار ديگر کالا را با پرداخت دوبرابر حقوق گمرکى و سود بازرگانى از گمرک ترخيص کنند. شايان ذکر است مسافران که از منطقه آزاد چابهار به مقصد ديگر کشورها عزيمت مى‌کنند مشمول محدوديت ياد شده نيستند و مى‌توانند به هر ميزان کالا خريدارى کرده و همراه خود و يا به‌صورت ترانزيت به کشورهاى ديگر حمل کنند.


در رابطه با نحوه صدور اسناد حمل از قبيل بارنامه دريائي، فاکتور کالا و غيره به بخش ترانزيت (داخلى و خارجي) منطقه ويژه اقتصادى سيرجان در بخش آن رجوع شود، با اين تفاوت که نام منطقه آزاد چابهار مى‌بايست در تمام اسناد قيد گردد. (CHABAHAR FREE ZONE).