حمل و نقل دريائى به‌عنوان مهم‌ترين شکل و روش مبادلات بين‌المللي، اساس حمل و نقل جهان را تشکيل مى‌دهد. بجز کشورهائى که با مرز زمينى از هم جدا شده‌اند. تجارت بين اکثر کشورها از آب‌راه‌هاى دريائى صورت مى‌گيرد. تجارت از طريق دريا به لحاظ حجم بسيار بالاى جابجائى کالا و هچنين به دليل صرفه اقتصادى از ديرباز به‌عنوان مؤثرترين عامل حمل کالا مورد توجه تجار و بازرگانان و دولت‌ها بوده است. سهم مبادلات دريائى ايران در کل مبادلات خارجى کشور بالغ بر ۷۵ درصد مى‌باشد. البته سهم مبادلات نفتى حدوداً ۱۰۰ درصد است.