تعيين شماره کوتاژ و شماره ارزيابى و حذف دفتر کوتاژ

سيستم آسيکودا به صورت خودکار براى هر اظهارنامه که از طرف اظهارکننده ارائه مى‌شود شماره کوتاژ و شماره ارزيابى تعيين مى‌کند و تمامى اين اطلاعات را نيز به‌صورت گزارش چاپ و در اختيار قرار مى‌دهد. به اين ترتيب دفتر کوتاژ حذف و نيازى به آن نمى‌باشد.

ارائه گزارش دفتر ژورنال

در اين سيستم مى‌توان در پايان وقت ادارى و يا هر شيفت کاري، گزارشات امور مالى انجام شده در آن روز و يا آن شيفت کارى دريافت نمود. علاوه بر آن مى‌توان دفتر ژورنال با به وسيله رايانه چاپ و در اختيار امور مالى قرار داد.

حسابدارى درآمدهاى گمرکى و صدور قبض رسيد به ‌طور خودکار

در سيستم آسيکودا، کليه دريافت‌ها به‌صورت دقيق محاسبه شده و قبض رسيد به‌طور خودکار به وسيله رايانه چاپ مى‌شود و ديگر نيازى به نوشتن يا حساب کردن و کارهاى مربوط به حساب‌ها به وسيله شخص نخواهد بود

امکان نگهدارى حساب اعتبارى و کسر خودکار حقوق و عوارض از آن

حق‌العمل‌کاران مى‌توانند با سپردن مبلغى به عنوان تضمين در حساب بانکى گمرکى و ايجاد اعتبار براى کارهاى گمرکى خود اقدام نمايند در اين صورت سيستم به‌طور خودکار به هنگام اظهار کالا از حساب آنان مبالغ مربوطه را برداشت و از موجودى آنان کسر مى‌کند.

استفاده از روش گزينشى (selectivity) و کانال‌هاى سبز و زرد و قرمز

در سيستم آسيکودا مى‌توان کالاها يا سازمان‌هائى که معافيت و يا تسهيلاتى در مورد آنان اعمال مى‌شود را تعريف نمود که رايانه به‌طور خودکار اين قبيل اظهارنامه‌ها را کنترل و به کانال‌هاى مربوطه ارسال مى‌نمايد. چنانچه اظهارنامه‌اى در کانال سبز قرار گيرد، احتياجى به بازرسى نمى‌باشد. در مورد کانال زرد فقط مدارک و اسناد مورد بازرسى قرار مى‌گيرند. اظهارنامه‌هائى که براى آنها کانال قرمز انتخاب مى‌شود به‌‌طور کامل مورد ارزيابى فيزيکى قرار مى‌گيرد.

امکان در اختيار داشتن کليه اطلاعات و اقداماتى که در مورد اظهارنامه انجام شده

در سيستم آسيکودا در هر مرحله‌اى که کارشناس و يا رئيس گمرک مربوطه بخواهد از چگونگى انجام کارها اطلاع حاصل نمايد مى‌تواند از طريق صفحه نمايش رايانه اقدامات انجام شده را مشاهده نمايد. مثلاً اظهارنامه‌اى که در حال ارزيابى مى‌باشد تا چه مراحلى پيشرفت کرده و در چه موقعيتى قرار دارد.

کنترل ارزش کالا

با استفاده از سيستم آسيکودا مى‌توان ارزش کالاها را نيز کنترل نمود. بدين ترتيب که با هشت رقمى کردن کُدهاى تعرفه، کالاها را با نام و ارزش مربوطه در رايانه تعريف و به عنوان سابقه نگهدارى نمود که پس از مواجه با کالائى با همان نام و تعرفه، ارزش کالا وسيله سيستم و با تعارف انجام شده کنترل مى‌گردد.

ارائه آمار صحيح و به موقع با واحدهاى مختلف آمارى

تمامى فعاليت‌هاى انجام شده در يک گمرک را مى‌توان به‌صورت آمار، به‌طور دقيق در اختيار داشت و با اين اطلاعات علاوه بر آمار صادرات و واردات که به شکل جداول مختلف تهيه مى‌شود، مى‌توان آمار تعداد اظهارنامه يا اظهارنامه‌هاى کوتاژ شده و غيره را نيز تهيه نمود.

تنظيم اظهارنامه متمم و حفظ ارتباط دو اظهارنامه

در سيستم آسيکودا مى‌توان چنانچه لازم باشد نسبت به تنظيم اظهارنامه متمم اقدام نمود که رايانه با دادن شماره عطف جديد و ذکر اين جمله که اظهارنامه متمم مربوط به اظهارنامه شماره ... مى‌باشد. ارتباط اظهارنامه متمم را با اظهارنامه اوليه حفظ مى‌کند. در اين حالت اطلاعات هر دو اظهارنامه در حافظه نگهدارى شده تا در صورت لزوم از آن استفاده شود.

تبديل اطلاعات اظهارنامه به کدهاى EDI

EDI يکى از مهمترين شبکه‌هاى ارتباطى تبادل اطلاعات بوده که نياز به آن روز به روز بيشتر احساس مى‌شود. با استفاده از اين سيستم مى‌توان اطلاعات اظهارنامه با به کُدهاى EDI تبديل و روابط تجارت بين‌الملل مورد استفاده قرار داد.