منظور آن دسته از هزينه‌هائى است که براى نگهدارى از اموال منقول و غيرمنقول و فراهم آوردن تسهيلات لازم براى اجراء عمليات يا نظارت را فراهم مى‌آورند و غالباً ۲۵ ـ ۱۵ درصد کل بودجه جارى دستگاه‌هاى اجرائى را شامل مى‌شود و در طرح‌هاى عمرانى حسب مورد ۱۰ ـ ۵ درصد از کل اعتبار طرح مى‌باشد.

مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات

مأموريت و نقل و انتقال افراد شامل هزينه‌هاى نقل و انتقال کارکنان شاغل که به‌علت تغيير شرايط کار آنان در داخل يا خارج از کشور به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم فعاليت مى‌نمايند. هزينه سفر نيز جزئى از اين بخش مى‌باشد که چنانچه مأمورى براى انجام مأموريت ادارى شب را در محل مامورت بگذراند،براساس مصوبات و دستورالعمل‌هايسازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى‌بايستى فوق‌العاده روزانه پرداخت گردد. همچنين کليه هزينه‌هاى پستي، تلگراف و تلکس و فاکس، هزينه‌هاى تلفنى دستگاه‌ها و ساير هزينه‌هاى مخابراتى که از طريق اجاره کانال‌هاى ماکروويو يا از طريق ماهواره عکس‌هاى راديوئى مخابره مى‌گردد، مشمول هزينه‌هاى اين بخش مى‌باشد.

اجاره (Rent)

اجاره عبارت است از بهره‌اى که از زمين يا ساختمان و تأسيسات و خلاصه از يک دارائى ثابت عايد ذى‌نفع مى‌شود. پرداخت حق استفاده از اين دارائى‌هاى ثابت تحت عنوان اجاره تفسير مى‌شود.


اين بخش شامل اجارهٔ ساختمان، ابنيه و اراضى به‌صورت ساختمان اداري، پارکينگ انبار و...، کرايه ماشين‌آلات و وسايل ثابت (ماشين‌هاى محاسباتي، دستگاه زيراکس و ماشين‌آلات سنگين ثابت و متحرک) و کرايه ساير لوازم مى‌باشد که تحت‌عنوان هزينه اجاره قلمداد مى‌شود.

خدمات قراردادى عام

عبارت است از مجموع هزينه‌هاى خدماتى دولتى که يک دستگاه اجرائى از بخش خصوصى يا دولتى ديگر تقاضا مى‌نمايد. اين بخش شامل هزينه نگهدارى ساختمان و تأسيسات آن، نگهدارى وسايل نقليه، نگهدارى ماشين‌آلات، هزينه تعميرات و تغييرات جزئى و نگهدارى وسايل اداري، هزينه مطبوعات و انتشارات، هزينه‌هاى خدمات تبليغاتي، هزينهٔ پذيرائى (تشريفات)، هزينه‌هاى مطالعاتي، تحقيقاتى و بررسى و ساير خدمات مى‌باشد که تحت‌عنوان هزينه خدمات قراردادى قلمداد مى‌شود.

خدمات قرادادى خاص

اين بخش شامل سوخت حراراتى و برودتي، سوخت وسايط نقليه موتورى و ساير مواد مصرف‌شدنى آنها، سوخت ماشين‌آلات ثابت و سنگين، هزينه بهاء برق مصرفى و آب آشاميدنى مى‌باشد.

مواد و لوازم مصرف‌شدنى

اين بخش بيانگر هزينه‌هاى کالاهاى مصرفى بى‌دوام و يا کم‌دوام است و به سهولت استهلاک‌پذير است. هزينه‌هاى اين بخش شامل کالاهاى مصرفى براى نگهدارى ساختمان و تأسيسات وسايل نقليه و ماشين‌آلات مى‌باشد.

هزينه‌هاى سرى

به‌موجب مادهٔ ۵۷ قانون محاسبات عمومي، اين هزينه‌ها به تشخيص وزير يا مقامات مجاز از طرف آن و امضاء ذى‌حساب به هزينهٔ قطعى منظور مى‌شود.