درآمدهاى ناشى از اعمال تصدى دولت

اين درآمدها معمولاً به‌صورت قيمت کالاها و خدمات توليدى است که دولت‌ها مستقيماً از مردم (مصرف‌کننده) دريافت مى‌نمايند و شامل درآمدهائى هستند که حالت انحصارى براى دولت‌ها دارند: مثل درآمدهاى ناشى از آب، برق، تلفن، گاز، درآمدهاى مؤسسات فرهنگى دولتى و...

درآمدهاى حاصل از فروش، اجاره اموال دولتى و منابع طبيعى

درآمدهائى هستند که از راه فروش، اجاره، بهره‌برداري، حق‌الامتياز و يا هر عنوان ديگر عايد دولت‌ها مى‌شود.

درآمدهاى ادارى و اجرائى

درآمدهائى که دولت‌ها، حين اجراء وظايف قانونى خود به‌عنوان کارمزد انجام خدمات خاص و يا مراقبت و مهار برخى فعاليت‌ها، حمايت از اقشار جامعه و اموال آنان و همچنين جرايم قانونى کسب مى‌نمايند. درآمد دولت از محل طرح دعاوى در دادگستري، صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور سند مالکيت، صدور گواهى‌نامه رانندگى و... را مى‌توان جزء درآمدهاى ادارى و اجرائى دولت‌ها تلقى نمود.

هدايا و کمک‌هاى بلاعوض

اعانه‌هاى ارادى افراد به دولت در زمان حيات يا پس از مرگ به‌صورت واگذارى پول نقد، اموال و يا منافع‌ اموال به‌منظور انجام خدمات خاص اجتماعى و بدون انتظار پاداش و باارزش معين و کمک‌هاى مالى دولت‌هاى مرکزى به حکومت‌هاى محلى مى‌باشد.