در مسير حرکت و تحولات ماليه عمومى فرازهائى وجود دارد.

فراز انقلاب صنعتى

انفجارى که امواج آن سراسر کره زمين را به لرزه درآورد و جوامع را به‌هم ريخت و تمدنى نوين خلق کرد، انفجار انقلاب صنعتى بود.


اين عصر يک نظام اجتماعى غنى و چندوجهى را به‌وجود آورد که بر تمام جنبه‌هاى زندگى اثر گذاشت و همه خصايص گذشته (قبل از انقلاب صنعتي) را مورد حمله قرار داد. تراکتور را به مزرعه، ماشين تحرير را به اداره و يخچال را به آشپزخانه برد. نماى خارجى ساختمان‌ها عوض شد، صندلى‌هاى بارسلونى به‌وجود آمد، ساعت مچى و کيف بغلى را جهانى کرد و مهم‌تر اينکه همه اين چيزها را به‌هم ربط داد و مانند قطعات يک ماشين، روى هم سوار کرد.

جنگ جهانى اول و بحران ۱۹۲۹ ميلادى

جنگ جهانى اول موجب خالى شدن خزانه مالى بسيارى از کشورها شد و ۱۰ سال بعد بحران بزرگ اقتصادى در جهان پديدار گشت و دولت‌ها ناچار شدند بين امکانات مالى مصرف‌کنندگان و توليد انبوه و مصرف افراد، تعادلى ايجاد نمايند و اينجا بود که نقش دولت به‌عنوان سياستگذار مطرح شد.

ايجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادى بزرگ

ايجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادى بزرگ نيز به‌صورت مؤسسات بين‌المللى چندمليتى پديدار شد و دولت‌ها به ناچار براى حفظ منافع ملى در مقابل اين شرکت‌ها وارد ميدان شدند.

تحولات چند دهه اخير

تحولات چند دهه اخير در صحنه سياسى ـ اقتصادى از جمله يکپارچه شدن اروپا، يکى شدن پول کشورهاى اروپائي، برداشتن تعرفه‌هاى گمرکى بين اعضاء اتحاديه‌هاى منطقه‌اى و روند تکامل گات و... نيز حرکت و تحولات ماليه عمومى را تحت‌تأثير قرار داده است.