در روند تکامل جوامع بشري، آن‌طور که شواهد تاريخى نشان مى‌دهند، حضور دولت‌ها چه از نظر کمّى (حجم فعاليت‌ها) و چه از نظر کيفى (عمق و پيچيدگى وظايف) در زمينه مسائل مختلف اقتصادى و اجتماعي، به‌طور مداوم افزايش يافته و اين افزايش حضور، طبيعتاً به افزايش اهميت ماليه عمومى منجر شده است.


از سوى ديگر، عمليات مالى دولت‌ها، اثرات غيرقابل انکارى بر زندگى اقتصادى مردم دارد. جوامع بشرى نياز قطعى به تغييرات اصلاحى اجتماعى و اقتصادى دارند. زيرا عمل آزاد بازارها، هميشه متضمن انحرافاتى از مطلوب‌هاى اجتماع است. سياست‌هاى مالى دولت‌ها از عمده‌ترين راه‌حل‌هاى اين معضل مى‌باشد که مى‌تواند در بازگرداندن و يا ايجاد شرايط مطلوب به مدد دست‌اندرکاران اقتصاد جامعه بيايند. در همين ارتباط، پر کردن شکاف فقر و غنا و به تبع آن از ميان بردن تبعات مخرب و غيرانسانى آن، از مواردى است که بايد مورد تأکيد فراوان قرار گيرد. در واقع، پر کردن اين شکاف نه تنها از جنبه تحقق عدالت اجتماعي، که به‌منظور احتراز از انقلاب شکننده طبقات محروم همواره مورد توجه سياستمداران اجتماع است.


مسئله ديگرى که در افزايش اهميت ماليه عمومى در کشورهاى مختلف مؤثر بوده جايگاه غيرقابل انکارى است که ماليات‌ها، به‌‌عنوان ابزار اصلى کسب درآمد سالم براى دولت‌ها و بازار کارآمد دستيابى به اهداف اقتصادى و اجتماعى در جوامع امروز اشغال نموده‌اند.


مسئله بعدى اين است که ماليه عمومى به‌عنوان ابزار مهار دولت‌ها بر اقتصاد به‌شمار مى‌رود. در واقع، دولت‌ها مى‌توانند از ماليات‌ها به‌عنوان مهار تحولات اقتصادى استفاده نمايند و به فراخور و تناسب شرايط، حجم و ترکيب آنها را تغيير دهند.


در نهايت، ماليه عمومى براى کشورهاى کمتر توسعه‌يافته، اهميت خاص خود را دارد. شکستن دورهاى شوم(۱) که از مشخصه‌هاى اصلى اقتصادهاى کمتر توسعه يافته است، از راه تشکيل سرمايه، افزايش درآمد ملي، تسريع رشد، و افزايش سطح اشتغال، ميسر است و اينها همه به کمک سياست‌هاى درست مالى و مالياتى قابل تحقق مى‌باشد.


وظايف سه‌گانه تخصيص توليد (ميان کالاهاى خصوصى و عمومي)، توزيع مجدد درآمد و ثروت (به‌طور عادلانه‌تر) و تثبيت اقتصادى که بر عهده ماليه عمومى است، خود بهترين گواه اهميت آن در اقتصاد جوامع مى‌باشد.


(۱ظريهٔ دورهاى شوم توسط نورکز به علم اقتصاد هديه و بعدها با ارائه نظريه مسير خجستگى (Virtuous Path Theory) توسط غلامحسين خورشيدى تکميل گرديده است.