فلسفه ايجاد اين نوع سازمان‌ها اين است که هر فرد با توجه به شرايط منظور شده در قانون، استحقاق دريافت کمک مالى از محل درآمدهاى عمومى را دارا باشد.


اين سازمان‌ها، برنامه‌هاى رفاه اجتماعى و حمايت از درآمد خانواده‌هائى که از استطاعت مالى برخوردار نيستند را تحت پوشش قرار مى‌دهند. اين سازمان‌ها در ايران عبارت‌اند از: سازمان بهزيستى کشور، کميته امداد امام‌خمينى (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى و جمعيت هلال‌احمر جمهورى اسلامى ايران.


از بين سازمان‌هاى فوق، سازمان بهزيستى کشور و کميته امداد امام‌خمينى (ره) بيشترين مساعد اجتماعى را در کشور به عهده دارند.

سازمان بهزيستى کشور

تشکيل سازمان بهزيستى کشور به‌موجب لايحه قانونى مورخ ۱۰/۴/۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول ۲۲ ـ ۲۱ قانون اساسى ج ۱۱ بوده است. عمده فعاليت‌هاى اين سازمان در چهار بخش زير مى‌توان خلاصه نمود:


بخش اول: خدمات حمايتى


بخش دوم: خدمات توانبخشى


بخش سوم: کارآموزى و بازپرورى اجتماعى


بخش چهارميشگيرى از آسيب‌هاى اجتماعى


خدمات حمايتى اين سازمان را تحت ۶ عنوان زير مى‌توان بيان نمود:


ـ خدمات به افرادى بى‌سرپرست و نيازمند

ـ خدمات به کودکان بى‌سرپرست

ـ خدمات به کودکان نيازمند زير سن دبستان

ـ خدمات به مهاجرين جنگ تحميلى

ـ برنامه خدمات توانبخشى به معلولين جسمي، فکري، حسى و ذهنى

ـ برنامه کارآموزى و بازپرورى اجتماعى معتادين، زنان تحت ارشاد و بزهکاران و متکديان.

کميته امداد امام‌خمينى (ره)

اين نهاد در اسفندماه ۱۳۵۷ فعاليت‌هاى خود را رسماً آغاز نمود که هدف از تأسيس آن بنا به دستور امام (ره) کمک و مساعدت به محرومين و درماندگان بوده است.


منابع درآمدى اين نهاد با استفاده از بودجه عمومي، کمک‌هاى مردمى و وجوه شرعيه و درآمدهاى ناشى از تبصره ۸۲ صورت مى‌پذيرد. به‌موجب اين تبصره در سال ۱۳۶۲، اموال مربوط به بنيادها و اموال مصادره‌اى در اختيار اين نهاد قرار گرفته است.


خدمات اجتماعى اين نهاد را مى‌توان در قالب ۱۶ عنوان در طى سال‌هاى اخير مطرح نمود که عبارت‌اند از:


ـ مددجويان

ـ طرح شهيد رجائى

ـ خدمات فرهنگى

ـ خدمات اشتغال‌زائى و خودکفائى

ـ خدمات درمانى

ـ ازدواج

ـ قرض‌الحسنه

ـ اطعام و افطار

ـ کمک به خسارت‌ديدگان

ـ طرح کنترل مواليد

ـ جبران ديه به نيروهاى انتظامى و سپاه

ـ طرح سرباز معلم

ـ طرح بازگشت مددجويان به روستاها

ـ طرح جشن نيکوکارى

ـ فعاليت‌هاى خدماتى به خارج از کشور (لبنان / افغانستان / آوارگان عراقى / بوسنى / کشورهاى آفريقائى و آسياى ميانه).