جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۳۰, ۲۹, ۲۸)

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۲۸. صنايع فولادسازى و ذوب فلزات:
۱. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد چدن و ريخته‌گرى چدن و صنايع جنبى و کوره‌هاى بلند
۲. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد فولادريزى داوم و متناوب و ريخته‌گرى فولاد
۳. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد مواد اوليه چدن و فولاد
۴. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد نورد فولاد و آهن و توليد تيرآهن و تسمه، نبشي، سپري، آرماتور و ساير محصولات نورد و فولادهاى ساختمانى
۵. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد ورق آهن و فولاد و فولادهاى صنعتى
۶. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد فولادهاى ضد رنگ و مخصوص
۷. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد شمش آلومينيوم و ريخته‌گرى آلومينيوم %۱۵
۸. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد نورد آلومينيوم و محصولات آلومينيومى %۱۰
۹. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد مس و ريخته‌گرى مس %۱۵
۱۰. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد نورد مس و محصولات مس نورد و غيره %۱۰
۱۱. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد روى و سرب و ريخته‌گرى روى و سرب %۱۵
۱۲. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد نورد روى و سرب و محصولات روى و سرب %۱۰
۱۳. ماشين‌آلات و تجهيزات توليد ساير فلزات رنگين، ريخته‌گرى آنها و نورد و تهيه محصولات %۱۵
۱۴. ماشين‌آلات کوره و دستگاه تقطير ذغال‌سنگ و کک‌سازى ۱۰ سال
۱۵. کليه قالب‌هاى مربوط ريخته‌گرى و فلزکارى  محصولات فوق در موقع بهره‌بردارى به هزينه پذيرفته مى‌شود %۱۰۰
۱۶. آجرهاى نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مى‌شود
گروه ۲۹. صنايع آبرسانى و تصفيه آب و فاضلاب:
۱. ماشين‌آلات تهيه و توليد پمپ‌‌ها و توربين‌هاى آبى و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرسانى و اتصالات شبکه‌ها و وسايل انتقال آب ۱۵ سال
۳. ماشين‌آلات تهيه و توليد تصفيه فيزيکي، شيميائى و بيولوژيکى آب و مخازن مربوطه ۱۵ سال
۴. ماشين‌آلات تهيه و تجهيزات تهيه آب صنعتى و سختى‌گيرها و يونيزاسيون آب ۱۰ سال
۵. ماشين‌آلات تهيه و تجهيزات تصفيه فاضلاب شهرها %۱۰
۶. ماشين‌آلات تهيه و تجهيزات تصفيه صنعتى ۱۰ سال
۷. ماشين‌آلات و تجهيزات شيرين‌ کردن آب دريا و صنايع جنبى %۱۰
گروه ۳۰. صنايع کشاورزى و دامدارى و مرغداري:
۱. ماشين‌آلات تهيه و توليد وسايل و تجهيزات کشاورزى (خيش، بذرپاش، کوه‌پاش، ديسک، خرمن‌کوب، لولر، وجين‌کن، علف‌چين، پيلر، سمپاش و غيره) ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات و لوازم سمپاشى و دفع آفات کشاورزى و دامي %۳۰
۳. ماشين‌آلات و لوازم دوشيدن شير و دامدارى و کشتارگاه‌ها و تلقيح مصنوعى و غيره %۳۰
۴. ماشين‌آلات و ماشين جوجه‌کشى و انواع آن %۳۰
۵. ماشين‌آلات پرورش جوجه و مرغدارى %۳۰
۶. ماشين‌آلات تهيه و توليد خوراک دام و طيور، سيلو کردن خوراک دام و توليد مواد کنسانتره و آرد ماهى و صنايع دخانيات و تجهيزات تهيه توتون و تنباکو ۸ سال
۷. ماشين پنبه پاک‌کنى و عدل‌بندى و خشک‌کنى ۱۰ سال
۸. ماشين‌آلات تهيه و توليد قطعات يدکى ماشين‌آلات و وسايل کشاورزى دامدارى و مرغدارى ۱۰ سال
۹. ماشين پرورش و تکثير ماهى ۱۰ سال
۱۰. انواع تراکتور، خيش، بذرپاش، ديسک، خرمن‌کوب، ماله، وجين‌کن، کمباين، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتى و دامي، علف‌چين و نظاير آنها. %۳۰
۱۱. ماشين‌آلات دوشيدن شير و ساير ماشين‌آلات دامدارى و کشتار %۳۰


جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۳۳, ۳۲, ۳۱)

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۳۱. صنايع تراکتورسازى و کمباين:
۱. صنايع و کارخانجات تراکتورسازي، زنجيرى و لاستيکي، به قدرت‌هاى متفاوت ۱۰ سال
۲. صنايع و کارخانجات توليد کمباين غلات و گياهان ريشه‌اى کمباين چغندرقند، نيشکر و پنبه و دانه‌هاى روغنى ۱۰ سال
۳. صنايع و کارخانجات توليد زنجير تراکتور و تانک ۱۰ سال
۴. صنايع و کارخانجات توليد قطعات يدکى تراکتور و کمباين ۱۰ سال
گروه ۳۲. صنايع ماشين‌سازي:
۱. ماشين‌آلات و کارخانجات توليد کمپرسور و هواى فشرده ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات و کارخانجات الکتروموتور و الکتروپمپ ۱۰ سال
۳. ماشين‌آلات و کارخانجات موتورهاى بنزينى ۱۰ سال
۴. ماشين‌آلات و کارخانجات موتورهاى ديزلى ۱۰ سال
۵. ماشين‌آلات و کارخانجات پمپ‌هاى سانتريفورژ و غيره ۱۰ سال
۶. ماشين‌آلات و کارخانجات توربين‌هاى برق و بخارآب ۱۰ سال
۷. ماشين‌آلات و کارخانجات بلبرينگ و رول‌برينگ ۱۰ سال
۸. ماشين‌آلات و کارخانجات پمپ هيدوليک (انواع مختلف) ۱۰ سال
۹. ماشين‌آلات و کارخانجات تجهيزات ريخته‌گرى و قالب‌گيرى ۱۰ سال
۱۰. ماشين‌آلات و کارخانجات ماشين‌آلات کارخانجات صنعتى ۱۰ سال
گروه ۳۳. صنايع سينمائى و فيلمبرداري:
۱. دستگاه‌هاى سينمائى و فيلمبردارى ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات ساخت دستگاه‌هاى فيلمبردارى و سينمائى ۱۰ سال
۳. دستگاه‌هاى چاپ و ظهور فيلم و دوبلاژ ۱۰ سال
۴. دستگاه‌هاى نمايش فيلم و آپارات‌ها ۱۰ سال
۵. دوربين‌هاى فلکى و تجهيزات مربوط به ستاره‌شناسى و نجوم و غيره ۱۰ سال
۶. بهاء امتياز فيلم‌هاى وارده، اعم از حق نمايش و بهاء کپى به‌شرح زير در حساب هزينه پذيرفته مى‌شود:
  الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمايش فيلم يکسال باشد ۱۰۰%
  ب ـ چنانچه مدت قرارداد زائد يکسال باشد ۷۰%
ج ـ چنانچه در قرارداد مدت نشده باشد مدت استهلاک حداکثر ۴ سال خواهد بود.