جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۱۰, ۹, ۸  )

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک:
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۸. ساختمان‌ها کارگاهى و منازل سازمانى کارخانجات:
۱. کليه سالن‌هاى کارگاه‌ها و کارخانجات توليد و نصب ماشين‌آلات %۱۰
۲. سالن کارگاه‌هاى کمکي، انبارها، دفتر کارگاه
۳. منازل سازمانى و مسکونى کارکنان در محل
۴. منازل و ساختمان‌هاى مسکونى در محل معادن و کارگاه‌هاى مربوطه
۵. ساير ساختمان‌ها
گروه ۹. صنايع نساجى و پوشاک:
۱. ماشين‌آلات توليدى و مقدماتى ريسندگى و بافندگى ۸ سال
۲. ماين‌آلات توليدى ريسندگى ۸ سال
۳. ماشين‌آلات توليدى بافندگى ۸ سال
۴. ماشين‌آلات پرداخت ۸ سال
۵. ماشين‌آلات سفيد کردن منسوجات ۸ سال
۶. ماشين‌آلات رنگرزى و چاپ و تکميل ۸ سال
۷. ماشين‌آلات بسته‌بندى ۸ سال
۸. ماشين‌آلات پيله‌کشى ۸ سال
۹. ماشين‌آلات توليد جوراب و پوشاک زير (از الياف طبيعى و مصنوعي) ۸ سال
۱۰. ماشين‌آلات برودرى دوزى و دوخت ۸ سال
۱۱. ماشين‌آلات تهيه طناب و نخ (الياف طبيعى و مصنوعي)
و قيطان‌بافى و توربافى
۸ سال
۱۲. ماشين‌آلات توليد لباس و کرست و چتر و کلاه ۸ سال
۱۳. ماشين‌آلات تهيه محصولات نمدى ۸ سال
گروه ۱۰. صنايع پلاستيک:
۱. ماشين‌آلات و تجهيزات پلاستيک‌سازى و بسته‌بندي، مشمع، ورق پلاستيک و ساير مصنوعات پلاستيکى ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات ساخت نوار کاست، و صفحه گرامافون و مشابه ۳. ماشين‌آلات توليد لوله و اتصالات پلاستيکى و پي.وي.سى و مشابه ۱۰ سال
۴. ماشين‌آلات توليد کيسه و لفاف و نخ نايلونى و پلاستيکى ۱۰ سال
۵. ماشين‌آلات لوله، مشمع قيراندود و غيره ۱۰ سال
۶. انواع غلطک براى ساخت پلاستيک ۱۰ سال
۷. هزينه قالب‌ها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره‌بردارى پذيرفته مى‌شود %۱۰۰

جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۱۱,۱۲,۱۳)

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۱۱. صنايع داروئى و بهداشتى و پزشکي:
۱. ماشين‌آلات توليد داروسازى و بسته‌بندى آن ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات صابون‌سازى و بسته‌بندى ۸ سال
۳. ماشين‌آلات توليد و ساخت خمير دندان و خمير دندانسازى و مسواک و برس و مشابه ۸ سال
۴ ماشين‌آلات توليد باندهاى طبى و پنبه و هيدروفيل و وسايل ضد عفونى ۸ سال
۵. ماشين‌آلات توليد وسايل آرايشي، عطر و ادوکلن و گلاب و دودورانت و ساير محصولات آرايشى زنانه مانند سشوار و غيره ۱۰ سال
۶. ماشين‌آلات تهيه و توليد گلسيرين ۸ سال
۷. ماشين‌آلات تهيه و توليد پودرهاى ظرفشوئي، رختشوئى و پاک‌کننده ۸ سال
۸. ماشين‌آلات و تجهيزات تهيه سموم دفع آفات خانگى و کشاورزى و غيره ۸ سال
۹. وسايل اطاق عمل و جراحى و ابزار و تجهيزات بيمارستانى (وسايل دندانپزشکى و پيراپزشکى و آزمايشگاهى و راديولوژي، فيزيوتراپى و بيهوشى و امثالهم) ۱۰ سال
۱۰. ماشين‌آلات تهيه و توليد وسايل اطاق عمل و جراحى و ابزار و تجهيزات بيمارستانى (وسايل دندانپزشکى و پيراپزشکى و آزمايشگاهى و راديولوژى و راديوتراپى و بى‌هوشى و امثالهم)
گروه ۱۲. صنايع روغن نباتى و تصفيه روغن:
۱. ماشين‌آلات تهيه و توليد روغن نباتى کلاً ۱۰ سال
۲. ماشين‌آلات و تجهيزات روغن‌کشى شامل (سيلوها، پاک‌کننده‌ها، لينترگيرى خوردکن، جداکننده، آسياب‌ها، برس و صافى‌ها) ۱۰ سال
۳. ماشين‌آلات تصفيه روغن شامل (سانتريفوژ، بى‌رنگ‌کننده‌ها توليد هيدروژن، صافى‌ها، بى‌بوکننده‌ها، بسته‌بندي، اندازه‌گيرى و مخازن) ۱۰ سال
گروه ۱۳. صنايع چاپ و تکثير و گراور:
۱. ماشين‌هاى چاپ و چاپخانه شامل دستگاه‌هاى (مرکب‌سازى برش، چاپ افست، چاپ معمولي، چاپ پلاستيک و شيشه و صحافي) و ماشين‌هاى حروف‌سازي، و تهيه کليشه و گراور %۱۰
۲. ماشين‌هاى پلى‌کپي، فتوکپي، تکثير، اوزاليد، زيراکس و مشابه ۵ سال
۳. حروف چاپخانه و کليشه و گراور در سال استفاده در حساب هزينه بهره‌بردارى پذيرفته مى‌شود. %۱۰۰