جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۳,۴)

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۳. صنايع حمل‌ونقل:
۱. صنايع توليد اتومبيل و خودرو ۱۰ سال
۲. صنايع توليد کاميون و خودروهاى سنگين ۱۰ سال
۳. صنايع توليد انواع موتورسيکلت ۱۰ سال
۴. صنايع توليد انواع دوچرخه و سه‌چرخه ۱۰ سال
۵. صنايع توليد قايق و کشتى‌هاى بدون موتور ۱۰ سال
۶. صنايع توليد کشتى‌هاى موتوردار تا ۵۰۰ تن ۱۰ سال
۷. صنايع توليد کشتى‌هاى موتوردار از ۵۰۰ تن به بالا ۱۰ سال
۸. صنايع توليد کشتى‌هاى بزرگ و نفت‌کش ۱۵ سال
۹. صنايع توليد هواپيما و هلى‌کوپتر ۱۵ سال
۱۰. صنايع توليد لکوموتيو و قطارهاى هوائي، زمينى و زيرزمينى و واگن ۱۵ سال
گروه ۴. وسايط نقليه
۱. اتومبيل و خودرو تا ۴ سيلندر بنزينى %۲۵
۲. اتومبيل و خودرو از ۴ سيلندر به بالا و بنزينى %۲۵
۳. اتومبيل و خودرو ديزلى و تا ۴ سيلندر %۲۵
۴. اتومبيل و خودرو ديزلى از ۴ سيلندر به بالا %۲۵
۵. وانت و بارکش و تاکسى و کرايه تا ۴ سيلندر و بنزينى %۳۰
۶. وانت و بارکش و کرايه از ۴ سيلندر به بالا و بنزينى %۳۰
۷. کاميون و کاميونت تا ۴ سيلندر ديزلى و تا ۵ تن ظرفيت %۲۵
۸. کاميون و انواع بارکش، ديزلى از ۴ سيلندر به بالا و تا ۱۰ تن ظرفيت %۳۰
۹. کاميون و بارکش و تريلر و تا ظرفيت ۲۰ تن %۳۵
۱۰. کاميون و بارکش و تريلر تا ظرفيت ۲۵ تن %۳۵
۱۱. کاميون و بارکش و تريلر به ۲۵ به بالا (دامپ تراک‌ها هم جزء همين رده مى‌باشند) %۳۵
۱۲. لوکوموتيو و قطارهاى هوائي، زمينى و زيرزمينى %۲۰
۱۳. انواع هواپيماهاى مسافرى و بارى و سمپاشي، نقشه‌بردارى و امثال آن %۲۵
۱۴. انواع هلى‌کوپتر %۲۵
۱۵. انواع موتورسيکلت %۳۵
۱۶. انواع دوچرخه و سه‌چرخه %۳۵
۱۷. شناورهاى بدون موتور (پارچ) %۲۰
۱۸. قايق‌هاى موتورى بنزينى تا ۲۵ اسب %۳۰
۱۹. قايق‌هاى موتورى بنزينى تا ۶۵ اسب %۳۰
۲۰. قايق‌هاى موتورى بنزينى تا ۸۰ اسب %۳۰
۲۱. قايق‌هاى موتورى بنزينى از ۸۰ به بالا %۲۵
۲۲. قايق و کرجى ديزلى تا ۵۰ اسب %۱۵
۲۳. قايق و کرجى ديزلى از ۱۰۰ اسب %۱۵
۲۴. قايق و کرجي، ديزلى از ۱۰۰ به بالا %۱۵
۲۵. کشتى‌هاى موتوردار تا ظرفيت ۵۰۰ تن %۱۵
۲۶. کشتى‌هاى موتوردار از ظرفيت ۵۰۰ به بالا %۱۵
۲۷. کشتى‌هاى سردخانه %۱۵
۲۸. کشتى‌هاى نفت‌کش %۱۵

جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى (گروه ۵,۶,۷)

شرح دارائى‌هاى قابل استهلاک نرخ استهلاک
نزولى
به درصد
مستقيم
به سال
گروه ۵. ماشين‌آلات ساختمانى و راه‌سازي:
۱. کليه ماشين‌آلات ساختماني، مکانيکي، هيدروليکي، الکترونيکي، چرخ لاستيکى و يا زنجيرى همچنين جراثقال‌ها و ماشين‌‌هاى حفارى به‌اضافه کارخانه‌هاى تهيه بتون و سنگ‌شکن‌ها و ماشين‌هاى پايه‌کوبي، دمپر، الواتور، ميکسر، ويبراتور و غيره %۲۵
۲. کليه ماشين‌آلات راه‌سازى (انواع بلدوزها، گريدرها، غلطک‌ها، فنيشر، ماشين‌هاى تهيه آسفالت، فيلرها و شمع‌کوب و کمپاکتورها و غيره) %۲۵
۳. ماشين‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشين‌هاى علامت‌گذار برف‌روب و خشک‌کن و يدک‌کش و پله‌هاى متحرک و کمپرسورها و جک‌هاى هيدروليکى و غيره %۲۵
۵. ماشين‌آلات مربوط به سدسازى (ماشين حفر کانال و ...) %۲۵
۶. کليه ماشين‌آلات شهرسازى و ابنيه‌سازى (اعم از ماشين بلوک‌زني، لوله‌گذار، ماشين‌‌هاى جذب‌کننده، ماشين‌آلات جوش‌زنى لوله‌ها و ساير ماشين‌هاى مشابه که ذکر نشده) %۲۵
گروه ۶. لوازم تجهيزات و ابزار کار:
۱. کليه ابزار و لوازم کار از قبيل آچار، چکش، بيل و کلنگ، مته برقي، فورگون، دستکش و ماسک، سطل و ساير وسايل از اين قبيل (تمام به حساب هزينه بهره‌بردارى و مصرفى قبه هزينه گرفته مى‌شود) %۱۰۰
گروه ۷. ماشين‌آلات معدن:
۱. دستگاه‌هاى شستشو و بر عيار کردن سنگ معدن ۵ سال
۲. ريل، واگن، لکوموتيو و لوله‌هاى آهن ۵ سال
۳. وسايل حفارى و استخراج معدن مانند سونداژ، بيل‌هاى مکانيکى و تراکتور، بارکن، انواع کمپرسورها، دريل‌ها، انواع اسکاواتور سنگ‌شکن‌، آسياب و مخازن فلزى و تجهيزات مربوطه. ۵ سال
۴. وسايل جلوگيرى از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاى بتوني، تيرهاى آهن، سيستم جک‌هاى هيدروليک که در معادن ذغال‌سنگ به‌کار مى‌رود. ۲ سال


تبصره ۱:

هزينه‌هاى اکتشاف و تهيه و همچنين هزينه‌هاى ضرورى راه‌سازى طبق اسناد مثبته به‌شرح زير قابل استهلاک مى‌باشد:


الف ـ هزينه‌هاى اکتشافى و تدارکات مقدماتى تا تاريخ شروع به بهره‌بردارى معدن براى هر سال از تاريخ شروع بهره‌بردارى به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهميه معينه از طرف وزارت معادن و فلزات براى همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک‌پذير است به شرط آنکه ميزان استهلاک ساليانه کمتر از يک‌هشتم کل هزينه‌هاى مزبور نباشد.


ب ـ هزينه‌هاى مربوط به راه‌سازى و ايجاد تونل‌ها و چاه‌هاى اصلى به‌منظور بهره‌بردارى از تاريخ بهره‌بردارى به نسبت ذخيره معدن تقسيم و به ميزان که به هر تن تعلق مى‌گيرد قابل استهلاک مى‌باشد (تشخيص ميزان ذخيره معدن با اداره کل معادن است)


ج ـ هرگاه بهره‌بردار ضمن عمليات بهره‌بردارى به ماده معدنى جديدى برخورد نموده و در نتيجه ميزان ذخيره نوعاً و يا کلاً از مقدار پيش‌بينى‌شده ابتدائى تجاوز نمود استهلاک ميزان مستهلک نشده از هزينه‌هاى مذکور در بند ب به نسبت مجموع ذخاير موجود محاسبه خواهد گرديد (تعيين مقدار ذخيره جديد با اداره کل معادن مى‌باشد.)


د ـ چنانچه حق امتياز بهره‌بردارى معدن واگذار شود و يا از طرف صاحب امتياز به شخص ديگر به شرکت ديگرى انتقال دهد مبلغ پرداختى به واگذارنده و يا مبلغى که به‌عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به ميزان ذخيره معدن تقسيم و مستهلک مى‌گردد.
معادنى که در حال بهره‌بردارى واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهى لازم داير به مقدار ذخيره موجود در معدن از اداره کل معادن دريافت و به خريدار تسليم نمايد که مأخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود.


هـ. ماشين‌آلات و لوازم و اثاثيه و ابزار و غيره که از طرف بهره‌بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره‌بردار جديد به ميزان بهاء باقيمانده مستهلک‌نشده و براساس مقررات اين ماده قابل استهلاک خواهد بود.


تبصره ۲:

در مورد ماشين‌آلات و تجهيزات شرکت‌هائى که براى استخراج معدن تشکيل شده يا مى‌شوند (به‌استثناء ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبيل اعم از بارى و سوارى و اتوبوس و موتورسيکلت و دوچرخه و همچنين هزينه‌هاى قابل استهلاک مانند هزينه‌هاى اکتشاف و تهيه و ساير هزينه‌هاى ضرورى براى اکتشاف و تدارک مقدماتى موضوع تبصره يک گروه ۷ صنايع اين جدول که به هر حال در اين قبيل موارد از لحاظ ميزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود، به ترتيب زير عمل مى‌شود:


الف ـ ماشين‌آلات و تجهيزاتى که براى تغليظ و ذوب و تصفيه مواد معدنى مورد استفاده قرار مى‌گيريد به‌جاى نرخ‌هاى مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاريخ بهره‌بردارى مستهلک خواهند شد.


ب ـ ماشين‌آلات و تجهيزاتى که براى اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار مى‌گيرند و همچنين کاميون‌هاى مخصوص حمل مواد معدنى که منحصراً براى حمل‌ونقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار مى‌گيرند و معمولاً در جاده‌هاى عمومى مورد استفاده قرار نمى‌گيرند به‌جاى نرخ‌هاى مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاريخ بهره‌بردارى مستهلک خواهند شد. مفاد بندهاى الف و ب اين تبصره شامل ماشين‌آلات و تجهيزات مزبور که پس از اولين سال فروش مواد استخراج‌شده از معدن تجديد يا اضافه مى‌شود نخواهد بود و در مورد ماشين‌آلات تجديد يا اضافه‌شده پس از تاريخ مذکور صرفاً براساس اين جدول عمل خواهد شد.