متداول‌ترين نقطه شروع براى سرمايه‌گذاران در موقع خريد سهام بورسى روند تغييرات قيمت سهام مى‌باشد. اين قيمت تحت تأثير دو عامل قرار دارد: خست عواملى که بر يک سهم به‌خصوص تأثير مى‌گذارد و ديگرى عواملى که بر کل بازار سهام اثر خواهد گذاشت. در بازار سرمايه عوامل نوع دوم به نام ريسک بازار شناسائى مى‌شود شاخص‌هاى قيمت سهام و بهتر از آن تغييرات اين شاخص‌ها بيان‌کننده درجه ريسک بازار خواهد بود.


شاخص قيمت سهام کاربرد وسيعى دارد. هم از ديد سرمايه‌گذاران براى سرمايه‌گذارى در سهام خاص و هم به‌عنوان يک شاخص اقتصادى از ديد اقتصاد کلان جامعه.


شاخص قيمت سهام در بورس تهران از اول سال ۱۳۶۹ شروع و به نام ريسک (تيپکس ـ TEPIX) در سطح بين‌المللى شناخته‌شده که علامت اختصارى (TEHRAN PRICE INDEX) مى‌باشد.


- ويژگى‌هاى TEPIX:

۱. جامعيت:

مهم‌ترين ويژگى شاخص قيمت سهام بورس تهران (TEPIX) در جامعيت آن مى‌باشد. نظر به اينکه شاخص فوق براساس تمامى سهام پذيرفته‌شده در بورس تهران محاسبه مى‌شود. لذا از جامعيت بالائى برخوردار است.


۲. موزون بودن:

دومين ويژگى شاخص قيمت سهام بورس تهران (TEPIX) موزون بودن آن مى‌باشد به اين شکل قيمت هريک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص منظور مى‌شود بنابراين تغييرات قيمت سهام براساس تعداد سهام منتشره آنها در شاخص قيمت تأثير مثبت يا منفى خواهد گذاشت. هر قدر تعداد سهام بيشتر باشد تغيير قيمت روى شاخص بيشتر خواهد بود و بالعکس.


۳. در دسترس بودن:

سومين ويژگى شاخص قيمت سهام در بورس تهران در دسترس بودن آن مى‌باشد. با استقرار سخت‌افزار به تبع آن نرم‌افزارهاى مناسب امکان شاخص به‌صورت لحظه‌اى فراهم و از طريق شببکه کامپيوترى در اختيار علاقه‌مندان به‌صورت مستقيم (LINE ـ ON) قرار دارد.