در اقتصاد ارزش يک ماشين بستگى‌به عملکرد کلى آن دارد، نه ارزش يکايک قطعات آن در يک واحد اقتصادى يا يک شرکت، ارزش آن واحد عبارت است از: مجموعه دارائى‌ها منهاى بدهى‌ها. ولى چون در يک فضاى وسيع‌تر، نيروى انسانى شامل مديريت و نيروى کار، جزء اجزاء اصلى شرکت مى‌باشند، و نيروى انسانى مهم‌ترين عنصر موفقيت يک مؤسسه مى‌باشد، لذا ارزش کل مؤسسه يا شرکت، معمولاً پيش از دارائى‌ها منهاى بدهى‌ها است.


با توجه به‌مراتب فوق، ارزش، نه کاملاً عينى است و نه صددرصد ذهني، بلکه عناصرى از هر دو دارد. بنابراين، ارزش يک مفهوم بى‌نهايت سيال است که برحسب زمان، مکان و فرد تفاوت مى‌کند.


براى مثال ارزش‌گذارى سهام شرکت‌هاى خارج از بورس يا شرکت‌هائى که سهام آنها براى اولين بار وارد بورس اوراق بهاءدار مى‌شوند، مستلزم قضاوت نهائى در مورد چشم‌انداز اقتصاد آن صنعت خاص و خود شرکت است.


بنابراين، در ارزش‌گذارى سهام شرکت‌هائى که براى اولين بار وارد بورس مى‌شوند ارزياب مى‌يابد قبل از ارزش‌گذارى همواره اين سؤال را از خود بکند که سهم مزبور ”به چه کسي؟“ و ”براى چه منظوري؟“ فروخته مى‌شود، تا او بتواند ارزش منصفانه‌اى براى سهام شرکت بگذارد. براى مثال او بايد در ارزش‌گذارى سهام حالت‌هاى زير را در نظر بگيرد:


۱. اگر سهام داراى ”ارزش سرمايه‌گذاري“ باشد، او بايد ارزش سرمايه‌گذارى آنها را تابعى از سودهاى مورد انتظار آتي، درجه ريسک و فقدان بازارپذيرى (Marketability) داند. در مواردى نيز، او مى‌تواند ارزش بيشترى را براى سهام بالاى ۳۴ درصد که مانع تصميم‌گيرى‌هاى مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌شوند، قائل شود.


۲. اگر سهام مورد ارزش‌گذارى براى سهامداران شرکت، ارزش خاصى علاوه بر ارزش سرمايه‌گذارى دارد، ممکن است هر يک از سهامداران جرء با خريد سهام مورد ارزش‌گذاري، اکثريت را در مديريت شرکت به‌دست آورند و کنترل شرکت را به‌دست گيرند، لذا رقابت سختى بين آنها به‌وجود مى‌آيد. در اين حالت او در ارزش‌گذارى سهام، نبايد صرفاً به سود سهام آتى متکى باشد.


۳. اگر پيشنهادى براى خريد کل سهام صادره شرکت، تحت شرايط مورد قبول ساير سهامداران و يا تعدادى از آنها که کنترل شرکت را ميسر مى‌سازد، در اين حالت او در ارزش‌گذارى سهام علاوه‌بر در نظر گرفتن ارزش شرکت براى پيشنهاددهنده سودهاى آتى شرکت را هم در نظر مى‌تگيرد.


به‌طور خلاصه، ارزش سهام را نمى‌توان به‌صورت مجرد يا مطلق بيان کرد، بلکه ارزش سهام را بايد در مکان خاص زمان خاص، و شرايط خاص ارزشيابى نمود.