وجود اطلاعات کافى در بازار و انعکاس به موقع و سريع اطلاعات روى قيمت اوراق بهاءدار ارتباط تنگاتنگى با کارآئى بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتى که در بازار پخش مى‌شود، به سرعت بر قيمت تأثير مى‌گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهاءدار به ارزش ذاتى آن نزديک است. به‌عبارت ديگر، ويژگى مهم بازار کارا اين است که قيمت تعيين‌شده در بازار، شاخص مناسبى از ارزش واقعى اوراق بهاءدار است. پس بازار کارا به بازارى اطلاق مى‌شود که در آن قيمت اوراق بهاءدار، از قبيل قيمت سهام عادي، منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد.


(۱) . عبده تبريزى و جهانخانى (زمستان ۱۳۷۶). ”نظريه بازار کاراى سرمايه“، تحقيقات مالي، سال اول، شماره ۱، ص ۷.


بازار کارا نسبت به اطلاعات جديد حساس مى‌باشد. اگر اطلاعات تازه‌اى به اطلاع عموم مى‌رسد، مثلاً اطلاعاتى در مورد وضعيت سودآورى و يا نقدينگى شرکت و يا اطلاعاتى در مورد برنامه‌هاى آتى آن، قيمت سهام عادى شرکت متناسب با جهت اطلاعات يادشده تغيير خواهد کرد. اگر بازارى نسبت به اطلاعات جديد بى‌تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را نشان دهد، يعنى تحليل‌کننده‌اى در بازار براى ارزيابى و بررسى اثر اطلاعات جديد بر قيمت نباشد، طبعاً آن بازار کارآئى نخواهد داشت.