منابع مالى که ظاهراً هزينه‌اى ندارد، که استفاده از اين‌گونه منابع، بسيار به نفع شرکت است؛ چرا که منابع بدون هزينه سبب مى‌شوند تا هزينه سرمايه کاهش يابد و سود سهامداران و ارزش سهام افزايش يابد اين‌گونه منابع عبارت هستند از:


- بستانکاران تجارى

- پيش‌دريافت‌ از مشتريان

- هزينه‌هاى پرداختى

بستانکاران تجارى

که در اثر خريد نسيه کالا از عرضه‌کنندگان مواد اوليه و تجهيزات و ماشين‌آلات ايجاد مى‌شود. اما اينکه تا چه ميزان مى‌توان از اين منبع استفاده کرد. به شرايط رقابتى حاکم بر بازار کالاى مورد نياز شرکت بستگى دارد. اگر بازار کالاى مورد مصرف شرکت، بازارى رقابتى باشد و فروشندگان آن به فروش محصولات آنها به شرکت علاقه‌مند باشند، امکان خريد نسيه براى شرکت وجود دارد و جذب موافقت فروشنده براى پرداخت بهاء کالا در مدتى طولانى‌تر امکان‌پذير است. به اين ترتيب، شرکت از منبع مالى ظاهراً بدون هزينه‌اى بهره‌مند مى‌شود.

هزينه‌هاى پرداختى

در اين شيوه، شرکت‌ها پرداخت هزينه‌هاى تحقق‌يافته خود را به‌بعد موکول مى‌کنند.


نکته در خور توجه در کاربرد شيوه‌هاى برشمرده اين است که اين شيوه‌ها ممکن است در ظاهر بدون هزينه باشند، ولى در مواردى هزينه آنها به مراتب گران‌تر از منابع مالى ديگر باشد. براى مثال، در مورد پيش‌دريافت از خريداران اتومبيل ـ که شرکت بهاء اتومبيل را ۶ ماه يا ۱۲ ماه قبل از تحويل خودرو دريافت مى‌کند ـ ممکن است روند بازار به‌گونه‌اى باشد که در اين مدت بهاء اتومبيل به ميزان چشم‌گيرى افزايش يابد و در اين‌صورت سود حاصل از تفاوت قيمت اتومبيل ممکن است بسيار بيشتر از هزينه تأمين مالى از بانک‌ها باشد. در نتيجه، هزينه تأمين مالى از محل پيش‌دريافت مشتريان پيش از هزينه بهره تسهيلات بانکى خواهد بود. اين نتيجه‌گيرى احتمالاً صحيح است؛ چرا که به‌طور معمول هزينه سرمايه اشخاص بيش از نرخ بهره بانکى است. همگان آگاه هستند که نرخ مبادله پول در بازار غيررسمى سرمايه در ايران حدود چهار درصد در ماه است. در نتيجه کسى‌که براى مثال يک ميليون تومان به‌عنوان پيش‌پرداخت به شرکت ايران خودرو مى‌پردازد. دقيقاً مراقبت مى‌کند تا سودى که از محل تفاوت قيمتى اتومبيل به‌دست مى‌آورد. بيش از سود چهار درصد در ماه باشد.

پيش‌دريافت از مشتريان

موفقيت اين روش به موقعيت محصولات شرکت و ميزان برترى آن در بازار بستگى دارد. آشکار است که هرچه قدرت انحصارى شرکت در بازار بيشتر باشد، آشکار است که هرچه قدرت انحصارى شرکت در بازار بيشتر باشد، اين شيوه تأمين مالى امکان‌پذيرتر خواهد بود. تجربه تأمين مالى به اين شيوه به‌ويژه در سال‌هاى اخير در شرکت‌هاى خودروسازى رواج داشته است و اين‌گونه شرکت‌ها بخش در خور توجهى از نيازهاى مالى آنها را از اين راه برطرف کرده‌‌اند.