مزاياى انتشار سهام بدون حق رأى

مزاياى زير را براى انتشار سهام بدون حق رأى مى‌توان برشمرد:


- انتشار سهام بدون حق رأي، در واقع، موجب حفظ قدرت نظارت مؤسسات يا سهامداران عمده مى‌شود.


- مؤسسات در سهامداران عمده با انتشار اين نوع سهام مى‌توانند دست به اجراء پروژه‌هاى بزرگ زده و به صنعتى شدن کشور کمک کنند.


- خريد سهام فاقد حق رأي، براى سهامدارانى که علاقه‌مند به برخوردارى از مزاياى حق رأى نباشند، به مراتب بهتر است. زيرا خريد اين نوع سهام، سود نقدى بيشترى عايد آنان خواهد ساخت.


- شرکت‌ها براى بازسازى تأسيسات خود مى‌توانند از اين ابزار مالى بهره گيرند.


- وجوه حاصل از انتشار سهام بدون حق رأي، چنانچه در پروژه‌هاى ارزشمند سرمايه‌گذارى شود، موجب افزايش درآمد شرکت ‌شده و از رقيق شدن سهام جلوگيرى مى‌نمايد.

معايب انتشار سهام بدون حق رأى

انتشار سهام بدون حق رأي، معايبى نيز دارد:


- انتشار سهام بدون حق رأى که با قيمتى ارزان‌تر از قيمت بازار عرضه مى‌گردد، ممکن است به کاهش قيمت سهام عادى منجر شود. اين کاهش قيمت مى‌تواند موجب خريد حجم بالائى از سهام عادى به قيمت کمتر، و در نهايت، به‌دست آوردن کنترل شرکت گردد.


- اگر وضع اقتصادى کشور به رکود گرايد، تأمين مالى از طريق انتشار سهام بدون حق رأى قطعاً گران‌تر خواهد شد و صرفه در اين است که براى تأمين مالى از شيوه استقراض استفاده نمايند.


- شرکت‌هائى که دچار بحران شده و وضعيت مناسبى نداشته باشند، ممکن است نتواند به آسانى راه خروج از بحران را بيابند.


برخوردارى از حق رأى توسط ساير سهامداران موجب مى‌شود تا سهامدارانى که در خارج از مجموعه مديريتى شرکت قرار دارند نيز بتوانند، با استفاده از حق رأي، به‌طور مؤثري، در عملکرد مديريت، دخالت و اظهارنظر نمايند، به‌ويژه هنگامى‌که عملکرد آنان ضعيف بوده است. شرکت‌هاى مديريت سرمايه‌گذاري، با استفاده از حق رأى خود، به حمايت از مديريت شرکت‌هائى که در آن سرمايه‌گذارى کرده‌اند، اجازه نخواهند داد تا افرادى که در خارج از قلمرو مديريتى شرکت قرار دارند، در مقررات شرکت اعمال نفوذ کنند به دلايلى که اشاره کرديم، مخالفت صندوق‌هاى اشتراکى يا پديده انتشار سهام بدون حق رأي، دور از ذهن نيست، زيرا اعمال اين رويه، با هدف‌هاى شرکت‌هاى اشتراکى در تضاد مى‌باشد.

روش‌هاى کسب وجوه

روش‌هاى به‌دست آوردن وجوه از طريق انتشار اوراق سهام بدون حق رأى به‌شرح زير است:


- از طريق تبديل سهام داراى حق رأى به سهام بدون حق رأى.


- از طريق تبديل اندوخته‌هاى سرمايه‌اى به‌منظور انتشار اوراق سهام بدون حق رأي، به‌عنوان سهام جايزه.


- انتشار سهام بدون حق رأى و عرضه آن به مردم براى پذيره‌نويسى.


برخوردارى از حق رأى توسط ساير سهامداران موجب مى‌شود تا سهامدارانى که در خارج از مجموعه مديريتى شرکت قرار دارند نيز بتوانند، با استفاده از حق رأي، به‌طور مؤثري، در عملکرد مديريت، دخالت و اظهارنظر نمايند، به‌ويژه هنگامى‌که عملکرد آنان ضعيف بوده است. شرکت‌هاى مديريت سرمايه‌گذاري، با استفاده از حق رأى خود، به حمايت از مديريت شرکت‌هائى که در آن سرمايه‌گذارى کرده‌اند، اجازه نخواهند داد تا افرادى که در خارج از قلمرو مديريتى شرکت قرار دارند، در مقررات شرکت اعمال نفوذ کنند به دلايلى که اشاره کرديم، مخالفت صندوق‌هاى اشتراکى يا پديده انتشار سهام بدون حق رأي، دور از ذهن نيست، زيرا اعمال اين رويه، با هدف‌هاى شرکت‌هاى اشتراکى در تضاد مى‌باشد.

نتيجه‌گيرى

با عنايت به اينکه مؤسسان و متوليان اصلى شرکت، علاقه‌مند به کاهش ميزان سهام خود در شرکت نيستند، انتشار سهام بدون حق رأى به آنان کمک خواهد نمود تا در اين زمينه، به‌دو طريق عمل کنند.


- اين امکان فراهم مى‌آيد که ضمن تحصيل وجوه مورد نياز خود، در ايجاد هرگونه تعهد براى شرکت در قالب وام يا سهام ممتاز، جلوگيرى نمايند.


- انتشار اين نوع سهام، به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن جلوگيرى از ايجاد تسلط گروهى بر شرکت، با خريد سهام در حجم زياد و بدون اينکه موجب کاهش قيمت سهام گردد يا دخالت‌هاى مديريتى کاهش يابد. به تأمين وجوه مورد نياز شرکت اقدام کنند.


- انتشار سهام بدون حق رأي، به رونق بازار اوليه کمک خواهد کرد. گفتنى است که احتمالاً ممکن است رونق بازار اوليه، در کوتاه‌مدت، منجربه بروز پاره مشکلات در بازار ثانويه گردد. به‌ويژه در شرايط جارى که ميزان عرضه سهام بيشتر از تقاضا برى خريد آن مى‌باشد، قطعاً رونق بازار اوليه، سبب انتقال نقدينگى از بازار ثانويه به بازار اوليه خواهد گرديد. درج اين دو نوع سهام در فهرست نرخ‌هاى بورس، به‌طور جداگانه انجام مى‌گيرد. به يقين، سهام داراى حق رأي، در تابلو بازار ثانويه و سهام بدون حق رأي، در بازار اوليه درج خواهد شد.


- بازار سرمايه پيام خود را به شکلى روشن و رسا به صادرکنندگان سهام بدون حق رأى داده است و بر آن است که بازار سرمايه نبايد در جهتى گام بردارد که موجبات تضييع حقوق سهامداران فراهم آيد. بديهى است که اگر ضرورت انتشار اين نوع سهام احساس گردد، بايد در اين زمينه، اقدام شود. قيمت سهام عادى با قيمت سهام بدون حق رأى تفاوت فاحشى نداشته باشد و مهم‌تر اينکه بايد در انتخاب شرکت‌هائى که مجاز به انتشار اين نوع سهام هستند، نهايت دقت عمل آيد و به همه شرکت‌ها به‌عنوان يک روشى عمومي، اجازه انتشار بدون حق رأى ندهند.


- حق دريافت ورقهٔ سهام که مدرک مالکيت سهامدار در شرکت است. با ورقهٔ سهام، سهامدار قادر به فروش دارائى خود خواهد بود.


- حق نظارت بر شرکت از طريق حسابرس و بازرس قانونى.