تفاوت‌هاى بين اوراق بهاءدار قابل تبديل و حق خريد سهام به‌شرح زير است:


۱. اعمال اوراق بهاءدار قابل تبديل، وجه نقد اضافى براى شرکت دربرندارد. در صورتى‌که با اعمال حق خريد وجه نقد به شرکت وارد مى‌شود.


۲. با تبديل اوراق قرضه، نسبت بدهى به‌دليل کاهش مبلغ بدهى کاهش مى‌يابد. در حالى‌که اعمال حق خريد، حقوق صاحبان سهام را افزايش مى‌دهد و ميزان بدهى ثابت باقى مى‌ماند.


۳. شرکت با استفاده از اوراق بهاءدار قابل تبديل، به‌دليل ويژگى بازخريد آن، کنترل بيشترى بر زمان‌بندى ساختار سرمايهٔ خود دارد تا با حق خريد.