مقايسه از نظر نسبت فعاليت

اين نسبت که به‌عنوان يک نسبت شاخص براى سنجش درجه فعاليت بورس‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد، از تقسيم حجم فعاليت (سهام معامله‌شده در هر بورس) به متوسط ارزش جارى سهام منتشره شرکت‌هاى عضو همان بورس به‌دست مى‌آيد. هر قدر اين نسبت بزرگ‌تر باشد، نشانگر فعال بودن بورس است. در اين طبقه‌بندى براساس آخرين اطلاعات مربوط به پايان ماه مارس ۱۹۹۵، بورس تايوان با نسبت ۶/۴۷ درصد فعال‌ترين بورس و بورس نيجريه يا نسبت ۳/۰ درصد کم‌تحرک‌ترين بورس‌هاى مجموعه انتخابى بوده‌اند.

جدول مقايسه نسبت فعاليت بورس‌هاى جهان در سه ماهه اول سال ۱۹۹۵

۱ تايوان ۴۷/۶ ۱۲ مالزى ۸/۹ ۲۳ جامائيکا  ۳/۸
۲ ترکيه ۳۵/۸ ۱۳ پرو -/۷ ۲۴ ايران ۳/۶
۳ آلمان ۳۰/۶ ۱۴ پاکستان ۶/۹ ۲۵ شيلى ۲/۸
۴ کره ۲۶/۱ ۱۵ اندونزى ۶/۵ ۲۶ هندوستان ۲/۶
۵ انگلستان ۲۳/۵ ۱۶ ژاپن ۶/۴ ۲۷ سريلانکا ۲/۶
۶ لهستان ۱۵/۶ ۱۷ پرتغال ۶/۴ ۲۸ اردن ۲/۲
۷ آمريکا ۱۵/۲ ۱۸ بوتسوانا ۶/۲ ۲۹ کلمبيا ۲/۲
۸ چين - /۱۳ ۱۹ فيليپين ۵/۷ ۳۰ ونزوئلا - /۲
۹ برزيل ۱۲/۴ ۲۰ يونان ۵/۳ ۳۱ زيمبابوه ۱/۸
  ۱۰   مکزيک   ۹/۸   ۲۱   آرژانتين   ۴/۲   ۳۲   غنا   ۰/۵
۱۱ تايلند ۹/۷ ۲۲ مجارستان ۴/۲ ۳۳ نيجريه ۰/۳


نکته جالب توجه اينکه، بورس تهران از نظر ۴ عامل يادشده فوق در رتبه ۲۴ قرار داشته است.

مقايسه از نظر نسبت ارزش جارى سهام به توليد ناخالص داخلى

مقايسهٔ ارزش جارى سهام شرکت‌هاى عضو بورس‌ها، با توليد ناخالص داخلى کشورهاى مربوطه نمايانگر اين است که بورس کشور مالزى با نسبت ۶/۳ (کل ارزش جارى سهام ۳/۲۲۰ ميليارد دلار و توليد ناخالص ۴/۶۱ ميليارد دلار) بيشترين نسبت را دارا است. کشورهاى اردن و انگلستان به ترتيب يا ۹/۱ و ۳/۱ در رديف‌هاى دوم و سوم قرار دارند.


کمترين نسبت را ايران با توليد ناخالص داخلى ۴/۵۳ ميليارد دلار و ارزش جارى سهام به مبلغ ۳/۱ ميليون دلار و نسبت ۱/۰ دارا است.


کشور (بورس) توليد ناخالص داخلى ۱۹۹۳ ارزش جارى سهام ۱۹۹۳ نسبت ارزش جارى سهام به توليد ناخالص داخلى رتبه
آمريکا (نيويورک) ۶،۳۴۳/۳ -/۴،۲۲۱ ۰/۷ ۷
ژاپن (توکيو) ۴،۱۹۱/۱ ۳،۰۰۶/۳ ۰/۸ ۵
انگلستان (لندن) ۹۳۲/۸ ۱،۱۹۸/۶ ۱/۳ ۳
کره ۳۲۸/۶ ۱۳۹/۴ ۰/۵ ۸
هندوستان ۲۲۴/۹ ۹۷/۹ ۰/۵ ۹
برزيل ۲۸۰/۹ ۹۹/۴ ۰/۴ ۱۰
اندونزى ۱۴۳/۲ ۳۲/۹ ۰/۳ ۱۱
پرتغال ۷۷/۳ ۹/۲ ۰/۲ ۱۴
يونان ۶۷/۳ ۱۲/۳ ۰/۲ ۱۵
شيلى ۴۱/۳ ۴۴/۶ ۱/۱ ۴
فيليپين ۵۳/۳ ۴۰/۳ ۰/۸ ۶
مالزى ۶۱/۴ ۲۲۰/۳ ۳/۶ ۱
ونزوئلا ۵۱/۶ -/۸ ۰/۲ ۱۶
پاکستان ۴۵/۲ ۱۱/۶ ۰/۳ ۱۲
ايران ۵۳/۴ ۱/۳ ۰/۱ ۱۸
پرو ۳۷/۸ ۵/۱ ۰/۲ ۱۷
اردن ۲/۷ ۴/۹ ۱/۹ ۲
ترکيه (مربوط به سال ۱۹۹۰ است) ۹۶/۶ ۱۹/۱ ۰/۲ ۱۳
ميليارد دلار