مقايسه از نظر حجم دلارى سهام مورد معامله‌شده

بورس تهران در مجموعهٔ شرکت‌هاى انتخابى از نظر حجم دلارى سهام معامله‌شده در سه ماهه اول سال ۱۹۹۵ در رديف ۲۴ قرار دارد. اين در حالى است که کشورهاى همسايه چون ترکيه در رديف ۱۱ جدول و پاکستان در رديف ۲۰ جدول قرار دارد. بورس نيويورک با ۶۷۵ ميليارد دلار سهام معامله‌شده در رديف نخست و از ميان کشورهاى در حال توسعه بورس تايوان با ۱۱۴ ميليارد دلار در پنجمين رديف جدول قرار گرفته است.

جدول حجم دلارى سهام معامله‌شده در بورس‌هاى جهان در ۳ ماهه اول سال ۱۹۹۵ (ارقام به ميليارد دلار)

۱ نيويورک ۶۷۴،۹۸۱ ۱۲ چين ۵،۶۶۴ ۲۳ کلمبيا ۳۴۵
۲ لندن ۲۷۹،۲۳۸ ۱۳ هندوستان ۳،۰۳۹ ۲۴ ايران ۱۲۲
۳ توکيو ۲۱۷،۰۷۸ ۱۴ اندونزى ۲،۹۷۲ ۲۵ اردن ۱۰۱
۴ آلمان ۱۵۸،۵۳۹ ۱۵ فيليپين ۲،۸۵۶ ۲۶ ونزوئلا ۸۰
۵ تايوان ۱۱۴،۳۵۸ ۱۶ شيلى ۱،۸۶۶ ۲۷ جامائيکا ۷۹
۶ کره ۴۷،۸۵۲ ۱۷ آرژانتين ۱،۴۶۹ ۲۸ سريلانکا ۷۰
۷ برزيل ۲۰،۰۷۹ ۱۸ پرتغال ۱،۰۶۳ ۲۹ مجارستان ۶۱
۸ مالزى ۱۷،۹۹۹ ۱۹ يونان ۸۰۱ ۳۰ زيمبابوه ۳۱
۹ تايلند ۱۲،۶۱۲ ۲۰ پاکستان ۷۷۸ ۳۱ بوتسوانا ۲۵
۱۰ مکزيک ۹،۳۱۱ ۲۱ پرو ۵۴۷ ۳۲ غنا ۹
۱۱ ترکيه ۸،۷۴۷ ۲۲ لهستان ۴۵۹ ۳۳ نيجيريه ۶

مقايسه از نظر تعداد شرکت‌هاى عضو

براساس آخرين اطلاعات دريافتى در پايان مارس ۱۹۹۵، سهام ۴۷۰۲ شرکت در بورس هندوستان مورد معامله قرار مى‌گيرد که داراى بيشترين شرکت عضو است. پاکستان و کره به ترتيب در رديف‌هاى ۶ و ۷ با حدود ۷۰۰ شرکت قرار دارند. بورس تهران در اين طبقه‌بندى با تعداد ۱۶۳ شرکت عضو در رديف شرکت عضو در رديف ۲۴ جدول قرار گرفته است. بورس بوتسوانا تنها با ۱۱ شرکت کمترين شرکت عضو را دارا است.

جدول شرکت‌هاى پذيرفته شده در بورس‌هاى جهان در پايان مارس ۱۹۹۵

۱ هندوستان ۴،۷۰۲ ۱۲ شيلى ۳۱۷ ۲۳ نيجريه ۱۷۹
۲ انگلستان ۲،۲۲۳ ۱۳ چين ۲۹۸ ۲۴ ايران ۱۶۳
۳ آمريکا ۲،۱۲۳ ۱۴ پرو ۲۲۳ ۲۵ آرژانتين ۱۵۶
۴ ژاپن ۱،۷۸۳ ۱۵ سريلانکا ۲۲۲ ۲۶ اردن ۹۵
۵ آلمان ۱،۴۸۲ ۱۶ اندونزى ۲۲۱ ۲۷ ونزوئلا ۹۰
۶ پاکستان ۷۳۸ ۱۷ يونان ۲۱۹ ۲۸ زيمبابوه ۶۴
۷ کره ۷۰۲ ۱۸ مکزيک ۲۰۴ ۲۹ جامائيکا ۵۰
۸ برزيل ۵۷۱ ۱۹ فيليپين ۱۹۲ ۳۰ لهستان ۴۷
۹ مالزى ۴۹۴ ۲۰ کلمبيا ۱۹۰ ۳۱ مجارستان ۴۰
  ۱۰   تايلند   ۴۰۳   ۲۱   ترکيه   ۱۸۴   ۳۲   غنا   ۱۸
۱۱ تايوان ۳۲۳ ۲۲ پرتغال ۱۸۰ ۳۳ بوتسوانا ۱۱