فرآيند پرداخت سود سهام شرکت‌ها داراى چهار تاريخ مشخص است که عبارتند از تاريخ اعلام، تاريخ ثبت، تاريخ مؤثر در بورس و تاريخ پرداخت سود.

تاريخ اعلام

روزى است که هيئت‌مديره شرکت گرد هم مى‌آيند، در مورد پرداخت سود سهام تصميم مى‌گيرند و نتيجه تصميمات خود را اعلام مى‌کنند. (در ايران تصميم‌گيرى در مورد تقسيم سود جزء اختيارات مجمع عمومى عادى صاحبان سهام است.) براى مثال، فرض کنيد هيئت مديره شرکت آلفا در ۲۵ آوريل ۱۹۸۸ گردهم مى‌آيد و تصميم مى‌گيرند که هر سه ماه يک‌بار مبلغ ۴۰ سنت از بابت سود هر سهم پرداخت نمايند. روز ۲۵ آوريل را روز اعلام سود سهام مى‌نامند. معمولاً هيئت‌مديره بيانيه‌اى به‌شرح زير منتشر مى‌کند:


هيئت‌مديرهٔ شرکت آلفا در ۲۵ آوريل ۱۹۸۸ تشکيل جلسه داد. در اين جلسه تصميم گرفته شد که سود سهام عادى هر سه‌ ماه يک‌بار پرداخت شود. ميزان سود تقسيمى هر سهم عادى ۴۰ سنت تعيين گرديد که بايد به کسانى‌که طبق دفاتر سهام در روز سى‌ام مه صاحب اين سهام هستند پرداخت شود. شرکت بايد اين وجوه ار در تاريخ دهم ژوئن پرداخت کند.

تاريخ ثبت در دفاتر سهام

سود سهامى که هيئت مديره يک شرکت اعلام مى‌کند به کسى پرداخت مى‌شود که در تاريخ معينى نام وى به‌عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد.

تاريخ مؤثر در بورس

طبق مقررات بورس نيويورک، زمانى‌که يک سرمايه‌گذار سهام شرکتى را مى‌خرد، چهار روز کارى طول مى‌کشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت به نام وى منتقل شود؛ در نتيجه، زمانى‌که سود سهام اعلام مى‌شود سود به کسى تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاريخ ثبت يا تاريخ مؤثر سهام را خريدارى کرده باشد. اگر کسى سهام را بعد از تاريخ مؤثر در بورس (چهار روز قبل از تاريخ ثبت) خريدارى کند، به وى سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سهام سود را دريافت خواهد کرد.

تاريخ پرداخت

پس از اينکه هيئت‌مديره ميزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاريخ ثبت، طبق دفاتر سهام شرکت، نام صاحبان سهام در آن روز که مستحق دريافت سود سهام هستند. مشخص مى‌شود. سپس شرکت اقدام به کشيدن چک در وجه سهامداران مى‌کند. اين چک‌ها از طريق پست براى صاحبان سهام ارسال مى‌گردد. در مثال بالا، تاريخ چک‌هائى که در وجه سهامداران کشيده مى‌شود دهم ژوئن است.